0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Hide details for Năm 2012Năm 2012
192
Show details for Tháng 9Tháng 9
165
Show details for Tháng 8Tháng 8
170
Show details for Tháng 7Tháng 7
219
Show details for Tháng 6Tháng 6
183
Show details for Tháng 5Tháng 5
178
Show details for Tháng 4Tháng 4
196
Show details for Tháng 3Tháng 3
126
Hide details for Tháng 2Tháng 2
258/CV-UBND29/02/2012UBND tỉnhV/v Tình hình triển khai thực hiện DA khu đô thị TM- DL Văn Giang và công tác giải quyết khiếu nại tố cáo ... 258.pdf
257/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Công nhận chủ đầu tư DA khu dân cư mới trên đại bàn xã Nhân Hoà , MH 257.pdf
256/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v BC 02 năm thực hiện qui chế quản lý cụm công nghiệp 256.pdf
255/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Chấp thuận NH TM cổ phần Đại dương mở chi nhánh HY 255.pdf
254/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Tập trung chỉ đạo gieo cấy vụ xuân năm 2012 254.pdf
253/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Giải trình các DN đề nghị khen thuiưởng năm 2011 253.pdf
252/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Đinh chính ngày , tháng năm ban hành QĐ số 937/QĐ-UB ngày 3/12/2012 của UBND tỉnh 252.pdf
251/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Quảng Trị để XD tượng đài kỷ niệm bên sông Thạch Hãn 251.pdf
250/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Lập qui hoạch tyổng thể PTKTXH huyện thành phố đến năm 2020 250.pdf
249/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Giải ngân vốn đầu tư từ NSNN KH năm 2011 249.pdf
248/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v BC tình hình quản lý sử dụng KP thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chông tội phạm , phòng chống ma tuý và quỹ phòng chống ma tuý 248.pdf
247/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Bổ sung vốn trái phiếu chính phủ để đấy nhanh tiến độ thi công cải tạo nâng cấp đươnghf 200 tỉnh HY 247.pdf
246/CV-UBND28/02/2012UBND tỉnhV/v Đăng ký XD cơ sở dự liệu và hệ thống thông tin của chương trình MTQG vềư XD Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 246.pdf