0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Hide details for Năm 2012Năm 2012
192
Show details for Tháng 9Tháng 9
165
Show details for Tháng 8Tháng 8
170
Show details for Tháng 7Tháng 7
219
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1051/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhV/v công nhận chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội nhà ở công nhân nhà ở thương mại và dịch vụ khu công nghiệp phố Nối 1051.pdf
1050/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhV/v cho phép chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh 1050.pdf
1049/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhV/v đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình liệt Sỹ nguyễn Đình Kiên 1049.pdf
1048/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhV/v thẩm định đề cương và Dự toán chi tiến triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành năm 2012 của sở thông tin và truyền thông 1048.pdf
1047/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhv/v kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thẩm định trình phân bổ nguồn chi sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 4 năm 2011 của ngân sách Trung ương 1047.pdf
1046/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhV/v lấy ý kiến đối với dự thảo chiến lược thông tin và truyền thông về PCTN đến 2020 1046.pdf
1045/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhV/v đề nghị điều chuyển tài sản của Dự án hỗ trợ trẻ em lang thang 1045.pdf
1044/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhV/v phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ thực hiện kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2012-2015 1044.pdf
1043/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhV/v bổ sung vốn đối ứng XDCB năm 2012 cho Dự án RII 1043.pdf
1042/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 1042.pdf
1041/CV-UBND29/06/2012UBND tỉnhV/v chuẩn bị tài liệu với đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra quản lý vốn ĐTXD nhà ở sinh viên bằng vốn TPCP 1041.pdf
1040/CV-UBND28/06/2012UBND tỉnhV/v lấy ý kiến đối với dự thảo kế hoạch thực hiện giai đoạn 2012-2016bht 1040c.pdf
1039/CV-UBND28/06/2012UBND tỉnhv/v xin phép cho Đoàn chuyên gia quốc tế triển khai thử nghiệm mô hình báo cvaos dịch qua SMS đến làm việc tại tỉnh 1039c.pdf
1038/CV-UBND28/06/2012UBND tỉnhV/v lắp đặt thiết bị giám sát hành trình xe ô tô 1038c.pdf
1037/CV-UBND28/06/2012UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 1037c.pdf
1036/CV-UBND28/06/2012UBND tỉnhV/v mở các lớp nghiệp dư năng khiếu thê thao năm 2012 1036c.pdf
1035/CV-UBND28/06/2012UBND tỉnhV/v phối hợp đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh Đại học cao đẳng năm 2012 1035c.pdf