0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Hide details for Năm 2012Năm 2012
192
Show details for Tháng 9Tháng 9
165
Hide details for Tháng 8Tháng 8
1399/CV-UBND31/08/2012UBND tỉnhV/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư 1399.pdf
1398/CV-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v chấp thuận hco doanh nhân thuộc công ty TNHH Song Long được sử dụng thẻ APEC 1398.pdf
1397/CV31/08/2012UBND tỉnhV/v công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị nhà vườn sinh thái trên địa bàn thị trấn Văn giang 1397.pdf
1396/CV-UBND31/08/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý tang vật phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính 1396.pdf
1395/CV-UBND31/08/2012UBND tỉnhv/v mua xe ô tô phục vụ công tác của Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn 1395.pdf
1394/CV-UBND31/08/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN và thông tư số 17/2009/TT-BKHCN 1394.pdf
1393/CV-UBND31/08/2012UBND tỉnhV/v sở kết 02 năm thực hiện chỉ thị số 1634/CT-TTG của TTCP 1393.pdf
1392/CV-UBND31/08/2012UBND tỉnhV/v khảo sát lập đề án xây dựng căn cứ chiến đấu căn cứ hậu phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015 1392.pdf
1391/CV-UBND30/08/2012UBND tỉnhv/v tổ chức WWO/Mỹ khảo sát tại Hưng Yên 1391.pdf
1390/CV-UBND30/08/2012UBND tỉnhv/v đăng ký báo cáo xin ý kiến thương trực tỉnh ủy 1390.pdf
1389/CV-UBND30/08/2012UBND tỉnhV/v bổ sung vốn để giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học thủy lợi tại khu đại học phố Nối 1389.pdf
1388/CV-UBND30/08/2012UBND tỉnhv/v hướng dẫn tổng kết thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ 1388.pdf
1387/CV-UBND30/08/2012UBND tỉnhv/v Điều chỉnh thời gian họp giao ban chủ tịch các phó chủ tịch ngày 04/9/2012 1387.pdf
1386/CV-UBND30/08/2012UBND tỉnhv/v cải tạo nâng cấp Nhà tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan thân mẫu Bác Hồ tại xã Hồng Tiến huyện Khoái châu 1386.pdf
1385/CV-UBND30/08/2012UBND tỉnhV/v giải phóng mặt bằng để xây dựng đền thờ lạc Long Quân tại phường Lam Sơn thành phố Hưng Yên 1385.pdf
1384/CV-UBND29/08/2012UBND tỉnhV/v xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2013 và báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 chương trình củng cố nâng cấp hệ thống đê sông 1384.pdf
1383/CV-UBND29/08/2012UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 447/CT-TTG ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ 1383.pdf
1382/CV-UBND29/08/2012UBND tỉnhV/v góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khia thác khoáng sản 1382.pdf
1381/CV-UBND28/08/2012UBND tỉnhV/v báo cáo ban Dân nguyện Quốc hội về tình hình quản lý sử dụng đất nông lâm trường trên địa bàn tỉnh 1381.pdf