0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Hide details for Năm 2012Năm 2012
192
Show details for Tháng 9Tháng 9
165
Show details for Tháng 8Tháng 8
170
Show details for Tháng 7Tháng 7
219
Show details for Tháng 6Tháng 6
183
Show details for Tháng 5Tháng 5
178
Show details for Tháng 4Tháng 4
196
Show details for Tháng 3Tháng 3
126
Show details for Tháng 2Tháng 2
199
Show details for Tháng 12Tháng 12
188
Show details for Tháng 11Tháng 11
183
Show details for Tháng 10Tháng 10
123
Hide details for Tháng 1Tháng 1
127/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhv/v Lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2011 127c.pdf
126/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản 126c.pdf
125/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn về phí khai thác và sử dụng dự liệu viễn thám quốc gia 125c.pdf
124/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư của Bộ Tài chính 124c.pdf
123/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhV/v thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ tài chính 123c.pdf
122/CV-UBND31/01/2012UBND tỉnhV/v xác định chi phí đầu tư vào đất của công ty cổ phần cơ điện nông nghiệp Hưng Yên tại xã Hiệp Cường huyện Kim Động 122c.pdf
121/CV-UBND30/01/2012UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình tết Nguyên đán Nhâm thìn năm 2012 121c.pdf
120/CV-UBND20/01/2012UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước 120c.pdf
119/CV-UBND20/01/2012UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình trang bị quản lý xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước 119c.pdf