0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Hide details for Năm 2012Năm 2012
192
Hide details for Tháng 9Tháng 9
1589/CV-UBND28/09/2012UBND tỉnhv/v đề nghị hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện Đề án xây dựng khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng yên 1589.pdf
1588/CV-UBND28/09/2012UBND tỉnhv/v tổng kết 6 năm (2007-2012) thực hiện chính sách hỗ trợ thành lập mới đào tạo bồi dướng cán bộ hợp tác xã tổ hợp tác 1588.pdf
1587/CV-UBND28/09/2012UBND tỉnhV/v kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ công thương 1587.pdf
1593/CV-UBND28/09/2012UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 632/QĐ-TTG ngày 10/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ 1593.pdf
1592/CV-UBND28/09/2012UBND tỉnhV/v bình chọn doanh nhân tiêu biểu khu vực Duyên hải phía bắc năm 2012 1592.pdf
1591/CV-UBND28/09/2012UBND tỉnhV/v báo cáo công trình khởi công hoàn thành 2012 và dự kiến 2013 1591.pdf
1590/CV-UBND28/09/2012UBND tỉnhV/v báo cáo ban Dân nguyện Quốc hội về tình hình quản lý sử dụng đất nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 1590.pdf
1586/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến dự thảo thông tư quy định việc chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 1586.pdf
1585/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhV/v thực hiện Nghiêm túc Nghị quyết của HĐND tỉnh về mở rộng địa giới hành chính TP Hưng Yên 1585.pdf
1584/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhV/v đồng ý về chủ trương cho lập Dự án nâng cấp và cải tạo bến đò phương trù trên địa bàn xã Tứ Dân huyện Khoái Châu 1584.pdf
1583/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhV/v Hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/2012 1583.pdf
1582/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến về dự thảo đề án lấy phiếu tín nhiệm 1582.pdf
1581/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhV/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2011 tại tỉnh Hưng Yên 1581.pdf
1580/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhV/v tăng cường hỗ trợ nhiệm vụ quốc phòng từ ngân sách địa phương 1580.pdf
1579/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhV/v thẩm định kế hoạch tài chính bổ sung năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013 cua các dự án cấp nước và vệ sinh sử dụng nguồn vốn ODA Phần Lan 1579.pdf
1578/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhV/v thu phí và lệ phí khám giám định y khoa theo thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính 1578.pdf
1577/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 36/2044/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính 1577.pdf
1576/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhv/v nâng cấp quản lý các tuyến đường thành đường tỉnh quản lý 1576.pdf
1575/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhv/v tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật giao thông đường bộ 1575.pdf
1574/CV-UBND27/09/2012UBND tỉnhv/v hướng dẫn thực hiện thông tư số 01/2012/TT-BTNMT 1574.pdf