0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Hide details for Năm 2013Năm 2013
207
Show details for Tháng 9Tháng 9
201
Show details for Tháng 8Tháng 8
183
Show details for Tháng 7Tháng 7
207
Show details for Tháng 6Tháng 6
196
Show details for Tháng 5Tháng 5
161
Show details for Tháng 4Tháng 4
160
Show details for Tháng 3Tháng 3
101
Hide details for Tháng 2Tháng 2
282/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Thành lập phòng pháp chế thuộc sở GT-VT 282cv.pdf
281/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Tăng cường công tacs giám sát chất lượng công trình giao thông 281cv.pdf
280/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Chấp thuận nhiệm vụ TK công trình sửa chữa đường 205 đoạn KM23+400-KM 25+200 280cv.pdf
279/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Đề nghị bổ sung KP ngân sách sự nghiệp KH& CN TW cho chương trình nông thôn mới và miền núi giai đoạn 2011-2015 279cv.pdf
278/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Công nhận chủ đầu tư DA đầu tư XD khu đô thị Hoàng gia trên địa bàn xã Giai phạm Yên Mỹ 278cv.pdf
277/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Xử lý ô nhiễm môi trường 277cv.pdf
276/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp 276cv.pdf
275/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Điều chỉnh nguồn vốn của BC KTKT XD công trình tưởng niệm các AH liệt sỹ tỉnh HD và tỉnh HY tại nghĩa trang QG Trường Sơn tỉnh Quảng trị 275cv.pdf
274/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Vay thêm vốn tín dụng đầu tư PT theo NQ số 02/NQ-CP của Chính phủ 274cv.pdf
273/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Xử lý tồn đọng liên quan đến trụ sở ( Cũ) của BHXH tỉnh 273cv.pdf
272/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Trả lời tòa án nhân dân tối cao 272cv.pdf
271/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Nghiên cứu khảo sát , lập qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thực hiện DA tại huyện văn Lâm , tỉnh HY 271cv.pdf
270/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Tổ chức nghiên cứu triển khai đánh giá hiệu quả của thuốc Cedemex trong điều trị cắt cơn nghiện tại HY 270cv.pdf
269/CV-UBND28/02/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện ý kiến kết luận của phó TTGCP về thực hiện qui hoạch PT nhân lực 269cv.pdf