0
174
Theo năm văn bản: Chỉ thị Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 174 văn bản  

9
Show details for Năm 2023Năm 2023
9
Show details for Năm 2022Năm 2022
12
Show details for Năm 2021Năm 2021
24
Show details for Năm 2020Năm 2020
12
Show details for Năm 2019Năm 2019
13
Show details for Năm 2018Năm 2018
11
Show details for Năm 2017Năm 2017
18
Hide details for Năm 2016Năm 2016
1
Show details for Tháng 12Tháng 12
1
Show details for Tháng 11Tháng 11
1
Show details for Tháng 10Tháng 10
4
Show details for Tháng 9Tháng 9
3
Hide details for Tháng 8Tháng 8
11/CT-UBND26/08/2016UBND tỉnhV/v chỉ thị việc tuyên truyền phổ biến luật Thống kê trên địa bàn tỉnh 11.pdf
10/CT-UBND09/08/2016UBND tỉnhv/v tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom m ìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh 10.pdf
9/CT-UBND02/08/2016UBND tỉnhV/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh 09.pdf
1
Show details for Tháng 7Tháng 7
1
Show details for Tháng 6Tháng 6
1
Show details for Tháng 5Tháng 5
1
Show details for Tháng 4Tháng 4
3
Show details for Tháng 3Tháng 3
1
Show details for Tháng 1Tháng 1
10
Show details for Năm 2015Năm 2015
5
Show details for Năm 2014Năm 2014
7
Show details for Năm 2013Năm 2013
9
Show details for Năm 2012Năm 2012
14
Show details for Năm 2011Năm 2011
10
Show details for Năm 2010Năm 2010
11
Show details for Năm 2009Năm 2009
174