0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Hide details for Năm 2013Năm 2013
207
Show details for Tháng 9Tháng 9
201
Show details for Tháng 8Tháng 8
183
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1233/CV-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Chuyển mục đích sử dụng nguồn kinh phí của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh hưng yên 1233cv.pdf
1232/CV-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Kiểm tra , huớng dẫn công tác GPMB tại xã Tân Phúc , Ân Thi 1232cv.pdf
1231/CV-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Chấp thuận nhiệm vụ thiết kế công trình sửa chữa chỉnh chỉnh trang trụ sở Tỉnh Uỷ 1231cv.pdf
1230/CV-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Lập qui hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ mới để thoả thuận với Bộ GT-VT 1230cv.pdf
1229/CV-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Giải quyết đơn thư của Ông Trần Ngọc Thổ thôn 5 mẫu xã Tứ Dân - Khoái Châu 1129cv.pdf
1228/CV-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Tham gia ý kiến vào dự thảo NĐ hướng dẫn thi hành NQ số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc Hội 1128cv.pdf
1227/CV-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Tổng kết thi hành NĐ số 50/CP ngày 10/5/1997 và NĐ số 14/2010/NĐ-Cp ngày 27/2/2010 của CP 1127cv.pdf
1226/CV-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Triển khai thực hiện DA ĐTXD hạ tầng kỹ thuật phân kỳ ! , phân khu A , khu đô thị phía bắc QL5 1226cv.pdf
1225/CV-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Hỗ trợ kinh phí để xây dựng , cải tạo , nâng cấp đường cứu hộ , cứu nạn vùng mưa lũ ngoài đê sông Hồng , huyện Khoái châu và xây dựng trạm bơm cầu Gáy , Văn Lâm 1225cv.pdf
1224/CV-UBND31/07/2013UBND tỉnhV/v Xây dựng KH và dự toán kinh phí NS trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014 1224cv.pdf
1223/CV-UBND30/07/2013UBND tỉnhV/v Tham gia ý kiến vào dự thảo TT hướng dẫn xoá nợ tiền thuế , tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 1223cv.pdf
1222/CV-UBND30/07/2013UBND tỉnhV/v BC tình hình các tổ chúc cá nhân nước ngoài thuê đất trên địa bàn tỉnh HY 1222cv.pdf
1221/CV-UBND30/07/2013UBND tỉnhV/v BC tình hình ngành nghề nông thôn 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 1221cv.pdf
1220/CV-UBND30/07/2013UBND tỉnhV/v Phổ biến đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến chủ quyền biển , đảo VN 1220cv.pdf
1219/CV-UBND30/07/2013UBND tỉnhV/v Chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh 1219cv.pdf
1218/CV-UBND30/07/2013UBND tỉnhV/v Xin ý kiến thống nhất về qui mô và giải pháp kỹ thuật DA đầu tư tu sửa nâng cấp hệ thống kè Phú Hùng Cường , KĐ 1218cv.pdf
1217/CV-UBND30/07/2013UBND tỉnhV/v Tham gia ý kiến vào dựthảo TT thay thế TT số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 hướng dẫn về chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA) , vốn ưu đãi 1217cv.pdf
1216/CV-UBND30/07/2013UBND tỉnhV/v Bổ sung kinh phí cho Trung tâm chữa bệnh , giáo dục lao động xã hội để sửa chữa thay thế bể phốt , cống thoát nước tại các buồng quản lý học viên 1216cv.pdf
1215/CV-UBND29/07/2013UBND tỉnhV/v Đoàn chuyên gia nước ngoài thực hiện công tác điều tra tại tỉnh 1215cv.pdf