0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Hide details for Năm 2013Năm 2013
207
Show details for Tháng 9Tháng 9
201
Show details for Tháng 8Tháng 8
183
Show details for Tháng 7Tháng 7
207
Show details for Tháng 6Tháng 6
196
Show details for Tháng 5Tháng 5
161
Show details for Tháng 4Tháng 4
160
Show details for Tháng 3Tháng 3
101
Show details for Tháng 2Tháng 2
185
Show details for Tháng 12Tháng 12
236
Show details for Tháng 11Tháng 11
269
Show details for Tháng 10Tháng 10
166
Hide details for Tháng 1Tháng 1
176/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Triển khai trước một số công việc thuộc DA VRAMP của Bộ GT-VT 176CV.pdf
175/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA đầu tư XD củng cố , nâng cấp để tả Sông Hồng 175CV.pdf
174/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Tình hình cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 174CV.pdf
173/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Ủy quyền mua sắm tập trung thiết bị điện tử trang bị cho VP đăng ký quyền SDD huyện Khoái Châu 173cv.pdf
171/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Đăng ký nhu cầu vốn tín dụng đầu tư PT của NN theo NQ số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 của CP 171cv.pdf
170/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện kiến nghị của kiểm toán NN năm 2011 170cv.pdf
169/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Kéo dài thời hạn giải ngân vốn đối ứng NSNN của DA XD hệ thống cấp nước TPHY nguồn vốn ODA Phần Lan 169cv.pdf
168/CV-UBND31/01/2013UBND tỉnhV/v Chất lượng công trình XD cải tạo , sửa chữa nâng cấp nhà tưởng niệm Đ/C Lê Văn Lương 168cv.pdf
167/CV-UBND30/01/2013UBND tỉnhV/v Đính chính kích thước cạnh khu đất giao cho công ty TNHH Vinh Khúc thuê tại QĐ số 1842/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh 167cv.pdf
166/CV-UBND30/01/2013UBND tỉnhV/v Giảm trừ KH năm 2012 để thanh toán sang KH năm 2013 166cv.pdf