0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Hide details for Năm 2013Năm 2013
207
Show details for Tháng 9Tháng 9
201
Show details for Tháng 8Tháng 8
183
Show details for Tháng 7Tháng 7
207
Show details for Tháng 6Tháng 6
196
Show details for Tháng 5Tháng 5
161
Show details for Tháng 4Tháng 4
160
Show details for Tháng 3Tháng 3
101
Show details for Tháng 2Tháng 2
185
Show details for Tháng 12Tháng 12
236
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2184/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Phối hợp thực hiện KH điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng hải 2184cv.pdf
2183/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện công điện của TTGCP về kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ 2183cv.pdf
2182/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông 2182.pdf
2181/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v triển khai công tác rà soát , đánh giá thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm tại địa bàn theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH 2181cv.pdf
2180/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Tăng cường thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp cuối năm 2013, đầu năm 2014 2180cv.pdf
2179/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Kiểm kê kéo co truyền thống đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 2179CV.pdf
2178/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v hướng dẫn , quản lý lĩnh vực Tôn giáo trong dịp lễ Noel 2013 2178CV.pdf
2177/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Bc tình hình triển khai đề án 2177CV.pdf
2176/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v giải quyết nội dung đơn khiếu nại của công dân 2176CV.pdf
2175/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v BC danh sách công dân tròn 100 tuổi 2175cv.pdf
2174/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v Tăng cường công tác quản lý thực phẩm chức năng 2174cv.pdf
2173/CV-UBND29/11/2013UBND tỉnhV/v đề nghị xác nhận liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho Ông Lương cao Lan xã Ngô Quyền , huyện Tiên Lữ 2173cv.pdf