0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Hide details for Năm 2013Năm 2013
207
Hide details for Tháng 9Tháng 9
1655/CV-UBND30/09/2013UBND tỉnhV/v Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc về tình hình sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp 1655cv.pdf
1654/CV-UBND30/09/2013UBND tỉnhV/v Chấp thuận NVTK hệ thống cấp nước tập trung liên xã Hưng Đạo - Minh Hoàng 1654cv.pdf
1653/CV-UBND30/09/2013UBND tỉnhV/v Xử lý cơ sở nhà , đất là trụ sở làm việc cũ của Tòa án nhân nhân huyện Ân Thi 1653cv.pdf
1652/CV-UBND30/09/2013UBND tỉnhV/v Thực hiện TT số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng 1652cv.pdf
1651/CV-UBND30/09/2013UBND tỉnhV/v Cấp mới Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức Trái tim Người lính ( Soldiers Heart- Mỹ ) 1651cv.pdf
1650/CV-UBND30/09/2013UBND tỉnhV/v Giới thiệu tài liệu tuyên truyền về biển đảo 1650cv.pdf
1648/CV-UBND30/09/2013UBND tỉnhV/v Chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình Nhà làm việc trung tâm giám định y khoa tỉnh 1648a.pdf
1647/CV-UBND30/09/2013UBND tỉnhV/v Tu bổ , tôn tạo đình Bần , thị trấn Bần Yên Nhân , huyện Mỹ Hào 1647cv.pdf
1823/CV-UBND27/09/2013UBND tỉnhV/v Thu hồi đất tại phường Hiến Nam , TPHY giao cho Ban bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh để thực hiện dự án đầu tư XD mở rộng trụ sở làm việc phòng khám bệnh 1823qd.pdf
1646/CV-UBND27/09/2013UBND tỉnhV/v Tổ chức đánh giá giữa kỳ về công tác giảm nghèo của tỉnh 1646cv.pdf
1645/CV-UBND27/09/2013UBND tỉnhV/v Xem xét hỗ trợ 03 vụ lúa 1645cv.pdf
1644/CV-UBND27/09/2013UBND tỉnhV/v BC tổng kết tình hình ban hành QĐ hành chính 1644cv.pdf
1643/CV-UBND27/09/2013UBND tỉnhV/v BC mô hình xây dựng vùng nguyên liệu và liên kết sản xuất , tiêu thụ gạo trên địa bàn 1643cv.pdf
1642/CV-UBND27/09/2013UBND tỉnhV/v BC kết quả thực hiện giải tỏa vi phạm hành lạng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay 1642cv.pdf
1641/CV-UBND27/09/2013UBND tỉnhV/v Bổ sung qui hoạch lắp đặt máy biến áp trạm 110 KV 1641cv.pdf
1640/CV-UBND27/09/2013UBND tỉnhV/v Tham gia Hội chợ Công thương đồng bằng sông Hồng Hải Dương 1640cv.pdf
1639/CV-UBND27/09/2013UBND tỉnhV/v Chương trình hành động triển khai thực hiện PT DN nhỏ và vừa giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh HY 1639cv.pdf
1638/CV-UBND27/09/2013UBND tỉnhV/v chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ đoàn Kiểm tra giám sát của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tại tỉnh Hưng Yên 1638cv.pdf
1637/CV-UBND26/09/2013UBND tỉnhV/v Xây dựng Kế hoạch kiểm tra rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại , tố cáo phức tạp , tồn đọng 1637cv.pdf
1636/CV-UBND26/09/2013UBND tỉnhV/v Bổ sung cầu thang máy cho Bệnh viện Sản Nhi 1636cv.pdf
1635/CV-UBND26/09/2013UBND tỉnhv/v bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng nhà nước 1635cv.pdf