0
12416
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12416 văn bản  

64
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Hide details for Năm 2018Năm 2018
237
Show details for Tháng 12Tháng 12
335
Show details for Tháng 11Tháng 11
357
Hide details for Tháng 10Tháng 10
3125/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v mở lớp đào tạo hộ sinh cao đảng 3125_signed.pdf
3126/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v chấp hành pháp luật của phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp III của công ty TNHH một thành viển AVAC Việt Nam 3126_signed.pdf
3127/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v tăng cường hậu kiểm hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 3127_signed.pdf
3128/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v thực hiện kết luận số 1407/KL/UBVĐXH14 3128_signed.pdf
3129/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường trục Bắc-Nam tỉnh Hưng yên 3129_signed.pdf
253/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhV/v viết bài cho Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 
255/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhv/v đề nghị kiểm tra thẩm định tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh 
256/CV-VP31/10/2018VP UBND tỉnhV/v thực hiện xét nâng bậc lương nâng mức hưởng phụ cấp đợt 2 năm 2017 
3109/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hạng mục nhà giảng di tích chùa chuông 3109_signed.pdf
3110/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v phối hợp tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV 3110_signed.pdf
3111/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín dụng 3111_signed.pdf
3112/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phân khu A khu đô thị phía bắc QL 5 thuộc KĐT Phố N ối 3112_signed.pdf
3113/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhV/v tiếp nhận và điều động viên chức đến nhận công tác tại đơn vị nghiệp thuộc huyện khoái chấu 3113_signed.pdf
3114/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v tiếp nhận và điều động viên chức đến nhận công chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Tiên Lữ 3114_signed.pdf
3115/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v báo cáo thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tháng 5/2018 3115_signed.pdf
3116/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v rà soát cập nhật bổ sung và tổng hợp đầy đủ danh mục các quy hoạch sản phẩm cụ thể 3116_signed.pdf
3117/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v trả lời báo và đơn của công dân ông Đỗ Chí Lý 3117_signed.pdf
3118/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp 3118_signed.pdf
3119/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v triển khai tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường 3119_signed.pdf
3120/CV-UBND31/10/2018UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ TN&MT về điều tra xác định thẩm định và ban hành Danh mục loài ngoại lại xâm hại 3120_signed.pdf