0
450
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 450 văn bản  

1
Show details for Năm 2024Năm 2024
21
Show details for Năm 2023Năm 2023
32
Show details for Năm 2022Năm 2022
60
Show details for Năm 2021Năm 2021
26
Show details for Năm 2020Năm 2020
38
Show details for Năm 2019Năm 2019
44
Hide details for Năm 2018Năm 2018
26
Show details for Tháng 12Tháng 12
18
Hide details for Tháng 7Tháng 7
161/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhVề hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 NQ 161-HĐND.pdf
160/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018 NQ 160-HĐND.pdf
159/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc thực hiện Kế hoạch giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động của tỉnh Hưng Yên năm 2018 NQ159_HĐND.pdf
158/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc hỗ trợ công chức, viên chức; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hưng Yên quản lý thôi việc theo nguyện vọng NQ 158-HĐND.pdf
157/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 157-HĐND.pdf
156/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 156-HĐND.pdf
155/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhPhê duyệt Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020 NQ155.pdf
154/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 - 2019 đến năm học 2020 - 2021 NQ 154-HĐND.pdf
153/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên NQ 153-HĐND.pdf
152/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc chấp thuận bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2018 NQ152.pdf
151/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 151-HĐND.pdf
150/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 NQ 150-HĐND.pdf
149/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhVề điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường gom (bên phải) đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn từ đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.376) NQ149.pdf
148/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp chính quyền địa phương và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 25/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh NQ 148-HĐND.pdf
147/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhQuy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách NQ 147-HĐND.pdf
146/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhVề việc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn được đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước NQ146.pdf
145/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhBan hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hưng Yên NQ 145-HĐND.pdf
144/2018/NQ-HĐND13/07/2018Hội đồng Nhân dân tỉnhVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 NQ 144-HĐND.pdf
35
Show details for Năm 2017Năm 2017
19
Show details for Năm 2016Năm 2016
20
Show details for Năm 2015Năm 2015