0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Hide details for Năm 2014Năm 2014
65
Show details for Tháng 2Tháng 2
148
Hide details for Tháng 1Tháng 1
158/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v thực hiện các biện pháp giảm cầu về các chất HCFC 158cv.pdf
157/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v Xây dựng KH thực hiện Chiến lược BVMT quốc gia 157cv.pdf
156/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v Xây dựng KH triển khai thi hành Luật đất đai 156cv.pdf
155/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư , đất đai xây dựng 155cv.pdf
154/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v BC tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 154cv.pdf
153/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v phối hợp khi thực hiện DA Nạo vét , duy tu , cải tạo nâng cấp tuyến lường đường thủy nội địa quốc gia sông Hồng 153cv.pdf
152/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v phát Phim tài liệu " Dấu ấn Đối ngoại " trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên 152cv.pdf
151/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v Phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 151cv.pdf
150/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v Tăng cường kiểm soát gia cầm sản phẩm gia cầm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm 150cv.pdf
149/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v theo dõi , giám sát và đánh quả thực hiện các chỉ tiêu KH về TNMT và phát triển bền vững năm 2013 149cv.pdf
148/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v Bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn 148cv.pdf
147/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v BC kết quả thực hiện DA REII 148cv_001.pdf
146/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào dự thảo NĐ của Chinhd phủ về chính sách tỉnh giản biên chế 146cv.pdf
145/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v Kiến nghị của tổ giám sát tuyển dụng viên chức theo QĐ số 1962/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBNR tỉnh 145cv.pdf
144/CV-UBND27/01/2014UBND tỉnhV/v Gia hạn thời gian đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới TTr Lương Bằng , Kim Động 144cv.pdf
143/CV-UBND25/01/2014UBND tỉnhV/v Giải quyết mở rộng đường đi vào xóm Đông , thôn Ân Thi 1 , xã Hồng Quang , huyện Ân Thi 143cv.pdf
142/CV-UBND25/01/2014UBND tỉnhV/v Chuẩn bị BC Đoàn giám sát của UBTVQH việc thực hiện chính sách phạp luật về phòng chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long 142cv.pdf
141/CV-UBND25/01/2014UBND tỉnhV/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 141cv.pdf
140/CV-UBND25/01/2014UBND tỉnhV/v xây dựng các ki ốt tại khu vực cổng chợ Phố Hiến , TPHY 140cv_001.pdf
139/CV-UBND25/01/2014UBND tỉnhV/v Góp ý kiến về việc Hội Chữ thập đỏ VN tiếp nhận lô hàng xe lăn đã qua sử dụng do Hội tình nguyện viên Nhật Bản viện trợ 139cv.pdf
138/CV-UBND24/01/2014UBND tỉnhV/v Chính sách bồi thường , hỗ trợ đất thuộc hành lang an toàn lưới điện cao áp 138cv.pdf