0
12416
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12416 văn bản  

64
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Hide details for Năm 2018Năm 2018
237
Show details for Tháng 12Tháng 12
335
Hide details for Tháng 11Tháng 11
3463/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v xem xét đề nghị của công ty TNHH Phương Anh 3463_signed.pdf
3464/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v hỗ trợ thi công thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam 3464_signed.pdf
3465/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v để xuất của công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 Urenco 11 3465_signed.pdf
3466/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH-TƯ Đảng khóa XII 3466_signed.pdf
3467/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v đề xuất danh mục TTHC theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ 3467_signed.pdf
3468/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp làng nghề 3468_signed.pdf
3470/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư 3470_signed.pdf
3471/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v công khai giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 3471_signed.pdf
3472/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhV/v kiểm tra giải quyết đơn khiếu nại 3472_signed.pdf
3473/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v chấp thuận vị trí mặt bằng quy hoạch tổng thể phương án thiết kế công tình cổng trào huyện Kim Động 3473_signed.pdf
3474/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhV/v chấp thuận nâng cấp một số tuyến đường quản lý lên đường huyện quản lý 3474_signed.pdf
3475/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v quản lý hoạt động thương mại biên giới của Trung quốc 3475_signed.pdf
3469/CV-UBND30/11/2018UBND tỉnhv/v cử cán bộ công chức dự thi lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018 3469cv_signed.pdf
3457/CV-UBND29/11/2018UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của chính p hủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ 3457_signed.pdf
3458/CV-UBND29/11/2018UBND tỉnhv/v thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về Tăng cường vận động đoàn kết và tôn giáo ở nước ta hiện nay 3458_signed.pdf
3459/CV-UBND29/11/2018UBND tỉnhv/v công tác đối với một số tổ chức nhóm cực đoan liên quan đến đạo tin lành 3459_signed.pdf
3460/CV-UBND29/11/2018UBND tỉnhV/v thực hiện Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2019 của Bộ Nội vụ 3460_signed.pdf
3461/CV-UBND29/11/2018UBND tỉnhv/v tuyên truyền phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 162/2017 /NĐ-CP năm 2019 3461_signed.pdf
3462/CV-UBND29/11/2018UBND tỉnhv/v xem xét đề nghị của công ty TNHH thép Hòa phát Hưng Yên 3462_signed.pdf
3451/CV-UBND29/11/2018UBND tỉnhv/v trả lời các ý kiến kiến nghị cảu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực xây dựng tài nguyên và môi trường 3451_signed.pdf
3452/CV-UBND29/11/2018UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH nhựa An Lập hưng yên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 3452_signed.pdf