0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Hide details for Năm 2014Năm 2014
65
Hide details for Tháng 2Tháng 2
223/CV-UBND15/02/2014UBND tỉnhV/v Tăng cường phòng chống dịch bệnh cúm A ( H5N1- H7N9) trên địa bàn tỉnh 223cv.pdf
222/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v Đề án nâng cao năng lực cán bộ Hội LHPN cơ sở giai đoạn 2013-2017 222cv.pdf
221/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhv/v chấp thuận hình thức lựa chọn chủ đầu tư xây dựng chợ và HTKT khu nhà ở thương mại Như quỳnh 221cv.pdf
220/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v chuẩn bị báo cáo kết quả phân bổ năm 2014 và tình hình sử dụng kinh phí năm 2013 của các dự án dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu qốc gia việc làm Dạy nghề 220cv.pdf
219/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v đề nghị TW hỗ trợ kinh phí giải phóng MB dự án tuyến đường bô nối đường cao tốc HN-HP với đường cao tốc Cầu giẽ - Ninh Bình 219cv.pdf
218/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào dự thảo TT qui định về thu phí thẩm định , lệ phí cấp GCN đủ điều kiện hoạt động dich vụ quan trắc môi trường 218cv.pdf
217/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài , dự án KH&CN 217cv.pdf
216/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 216cv.pdf
215/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v giải trình Đơn đề nghị xử lý hành vi tham nhũng có tổ chức 215cv.pdf
214/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v hỗ trợ tiền điện cho Hộ nghèo qíu I/2014 214cv.pdf
213/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện Chương trình mục tiêu QG Xây dựng nông thôn mới năm 2014 213cv.pdf
212/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v đề nghị khen thưởng của VP UBND tỉnh Hưng Yên 212cv.pdf
211/CV-UBND14/02/2014UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục các tuyến đường cần sửa chữa và sửa chữa lớn , sử dụng quỹ bảo trì đường bộ 211cv.pdf
210/CV-UBND13/02/2014UBND tỉnhV/v thực hiện chỉ đạo của Phó TTGCP Nguyễn Xuân Phúc về nhiệm vụ giải pháp phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mãi dâm năm 2014 210cv.pdf
209/CV-UBND13/02/2014UBND tỉnhV/v Đính chính QĐ số 2338/QĐ-UBND ngày 6/12/2013 của UBND tỉnh 209cv.pdf
208/CV-UBND13/02/2014UBND tỉnhV/v áp dụng hình thức giao KH đối với dịch vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 208cv.pdf
207/CV-UBND13/02/2014UBND tỉnhV/v chuyển trụ sở làm việc của BV Sản Nhi 207cv.pdf
206/CV-UBND13/02/2014UBND tỉnhV/v kéo dài thời gian thanh toán vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 206cv.pdf
205/CV-UBND13/02/2014UBND tỉnhV/v thay đổi chủ đầu tư dự án đầu tư XD trung tâm Chữa bệnh GD-LĐ-XH 205cv.pdf
204/CV-UBND13/02/2014UBND tỉnhV/v BC kết quả giải ngân vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 và đang ký nh cầu vốn năm 2014 204cv.pdf
203/CV-UBND13/02/2014UBND tỉnhV/v chuẩn bị BC để làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân nguyện UB-TV-QH 203cv.pdf
202/CV-UBND13/02/2014UBND tỉnhV/v Hiệp y khen thưởng đối với thiếu tướng Lê Văn Tẩu 202cv.pdf