0
12416
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12416 văn bản  

64
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Hide details for Năm 2018Năm 2018
237
Hide details for Tháng 12Tháng 12
3733/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 3733_signed.pdf
3734/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhv/v tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 3734_signed.pdf
3720/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhV/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về hỗ trợ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế 3720_signed.pdf
3721/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhv/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 3721_signed.pdf
3722/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhv/v kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh 3722_signed.pdf
3723/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhv/v báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018 3723_signed.pdf
3724/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhv/v dự thảo quyết định ban hàn quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước ngoài cư trú hoạt động trên địa bàn tỉnh 3724_signed.pdf
3725/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhv/v tiếp dân đối thoại với công dân về đấu nối sử dụng nước sạch 3725_signed.pdf
3726/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhV/v nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công 3726_signed.pdf
3727/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhV/v khảo sát sức khỏe phụ nữ và kinh nghiệm cuộc sống năm 2018 trên địa bàn tỉnh 3727_signed.pdf
3728/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhv/v ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án 3728.pdf
3729/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhV/v điều chỉnh diện tích vị trí ranh giới dự án 3729_signed.pdf
3730/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhV/v hiệp y khen thưởng 3730_signed.pdf
3731/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhv/v trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán kỷ Hợi 2019 3731_signed.pdf
3732/CV-UBND28/12/2018UBND tỉnhV/v cử trường Đoàn và đính chính thông tin đối với công chức dự thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018 3732_signed.pdf
3708/CV-UBND27/12/2018UBND tỉnhVv chỉ đạo phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất bền vững hiệu quả kinh tế cao 3708_signed.pdf
3709/CV-UBND27/12/2018UBND tỉnhVv tiếp thu và thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 3709_signed.pdf
3710/CV-UBND27/12/2018UBND tỉnhv/v tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 3710_signed.pdf
3711/CV-UBND27/12/2018UBND tỉnhvv xây dựng thực hiện kế hoạch tiếp công dân dịp Tết dương lịch 2019 và tết Nguyên đán kỷ Hợi 3711_signed.pdf
3712/CV-UBND27/12/2018UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình tài chính nợ đọng và đề xuất phương án xử lý nợ đọng của hợp tác xã ngừng hoạt động 3712_signed.pdf
3713/CV-UBND27/12/2018UBND tỉnhV/v giao chỉ tiêu huấn luyện diễn tập kiểm tra sãn sàng đông viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2019 3713_signed.pdf
3714/CV-UBND27/12/2018UBND tỉnhvv xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ 3714_signed.pdf