0
12303
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12303 văn bản  

36
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Hide details for Năm 2019Năm 2019
256
Show details for Tháng 12Tháng 12
263
Show details for Tháng 11Tháng 11
279
Show details for Tháng 10Tháng 10
197
Show details for Tháng 9Tháng 9
291
Show details for Tháng 8Tháng 8
325
Show details for Tháng 7Tháng 7
294
Show details for Tháng 6Tháng 6
341
Show details for Tháng 5Tháng 5
228
Hide details for Tháng 4Tháng 4
958/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tham mưu đề xuất giải quyết tình hình họ giáo phương Mạn Đường 958_signed.pdf
959/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 959_signed.pdf
957/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v thực hiện kế hoạch triển khai thi hành luật đo đạc và bản đồ 957_signed.pdf
935/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v cung cấp thông tin về các chương trình dự án đề xuất sử dụng vốn vay nước ngoài của Chỉnh phủ 935_signed.pdf
946/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v quy định tạm thời tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và Đt cho các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 946_signed.pdf
947/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v đề nghị của công ty TNHH môi trường và năng lượng DC Việt Nam 947_signed.pdf
948/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến về đề án đóng cửa giếng khoan GK NQ tại thị trấn Như Quỳnh Văn lâm 948_signed.pdf
950/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhV/v kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp đối với lao động dôi dự công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Hưng Yên 950_signed.pdf
951/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhV/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 951_signed.pdf
952/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v ứng vốn từ quỹ phát triển đất xã Cẩm xá huyện Mỹ Hào 952_signed.pdf
953/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v điều chỉnh sửa đổi danh mục doanh nghiệp cố phần hóa giai đoạn 2016-2020 953_signed.pdf
954/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v mặt bằng bố trí dự án tại khu vực phía đông đường quy hoạch 24 m và phía Nam đường quy hoạch 69 m 954_signed.pdf
955/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu phi 955_signed.pdf
956/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v báo cáo việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình cấp nước sạch nông thôn 956_signed.pdf
939/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v tăng cường quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh 939_signed.pdf
940/CV-UBND26/04/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 940a_signed.pdf