0
12303
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12303 văn bản  

36
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Hide details for Năm 2019Năm 2019
256
Show details for Tháng 12Tháng 12
263
Show details for Tháng 11Tháng 11
279
Show details for Tháng 10Tháng 10
197
Show details for Tháng 9Tháng 9
291
Show details for Tháng 8Tháng 8
325
Show details for Tháng 7Tháng 7
294
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1596/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhV/v công điện biểu dương công tác bảo đảm tỏ chức Hội nghi phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc Bộ tai tỉnh Hưng yên 1596_signed.pdf
1597/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v bổ sung Bến thủy nội địa Tổng kho xăng dầu Viapetro Hưng Yên 1597_signed.pdf
1593/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại huyện Văn giang 1593_signed.pdf
1598/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v dự hội nghị quán triệt triển khai thi hành luật an ninh mạng 1598_signed.pdf
1600/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v góp ý vào dự thảo hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật NC,XC quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt nam 1600_signed.pdf
1601/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v thay đổi thời gian họp tại giấy mời số 210MH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh 1601_signed.pdf
1602/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư gk1602.pdf
1602_signed.pdf
1585/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018 1585_signed.pdf
1586/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 48/NQ-TW của Bộ chính trị 1586_signed.pdf
1588/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị định 1588_signed.pdf
1589/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1589_signed.pdf
1590/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhV/v tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước 1590_signed.pdf
1591/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v thực hiện chỉ đạo của Bộ TNMT về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tnhr 1591_signed.pdf
1592/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ tổ quốc 1592_signed.pdf
1594/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH Inox Bùi Gia nhận chuyển nhượng quyền sử đụng dất 1594_signed.pdf
1595/CV-UBND28/06/2019UBND tỉnhv/v hoàn thiện nhà máy xử lý rác thải thành phố hưng Yên 1595_signed.pdf
164/CV-VP28/06/2019VP UBND tỉnhv/v tham dự Đoàn xúc tiến đầu tư thương mại tại Hàn Quốc 164_signed.pdf
165/CV-VP28/06/2019VP UBND tỉnhv/v tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 tỉnh 165_signed.pdf