0
174
Theo năm văn bản: Chỉ thị Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 174 văn bản  

9
Show details for Năm 2023Năm 2023
9
Show details for Năm 2022Năm 2022
12
Show details for Năm 2021Năm 2021
24
Show details for Năm 2020Năm 2020
12
Hide details for Năm 2019Năm 2019
1
Show details for Tháng 9Tháng 9
1
Show details for Tháng 8Tháng 8
1
Show details for Tháng 7Tháng 7
1
Show details for Tháng 6Tháng 6
4
Hide details for Tháng 5Tháng 5
8/CT-UBND23/05/2019UBND tỉnhV/v tập trung thực hiện kế hoạch số 93A /KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh 08CT_signed.pdf
7/CT-UBND20/05/2019UBND tỉnhV/v Chị thị tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Hưng yên 07ct1_signed.pdf
6/CT-UBND17/05/2019UBND tỉnhv/v nâng cáo chỉ số hiệu quả quản lý và hành ch ính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên 06_signed.pdf
5/CT-UBND16/05/2019UBND tỉnhv/v cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính ( PAR INDEX) của tỉnh Hưng Yên năm 2019 và những năm tiếp theo 05.pdf
1
Show details for Tháng 4Tháng 4
1
Show details for Tháng 3Tháng 3
2
Show details for Tháng 1Tháng 1
13
Show details for Năm 2018Năm 2018
11
Show details for Năm 2017Năm 2017
18
Show details for Năm 2016Năm 2016
10
Show details for Năm 2015Năm 2015
5
Show details for Năm 2014Năm 2014
7
Show details for Năm 2013Năm 2013
9
Show details for Năm 2012Năm 2012
14
Show details for Năm 2011Năm 2011
10
Show details for Năm 2010Năm 2010
11
Show details for Năm 2009Năm 2009
174