0
12303
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12303 văn bản  

36
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Hide details for Năm 2019Năm 2019
256
Show details for Tháng 12Tháng 12
263
Show details for Tháng 11Tháng 11
279
Show details for Tháng 10Tháng 10
197
Show details for Tháng 9Tháng 9
291
Hide details for Tháng 8Tháng 8
2220/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v triển khai phối hợp giảng dạy tiếng Anh trong các nhà trường 2220_signed.pdf
2221/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v kế hoạch thanh tra của bộ kế hoạch và Đầu tư tại tỉnh Hưng yên năm 2019 2221_signed.pdf
2222/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v triển khai phối hợp dạy kỹ năng sống trong các nhà trường 2222_signed.pdf
2223/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v tình hình cải thiện các chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2223_signed.pdf
2224/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v thu hồi đất GPMB thực hiện dự án khu công nghiệp 2224_signed.pdf
2225/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhV/v kiểm tra việc thu hồi GCNQSD đất đã cấp 2225_signed.pdf
2226/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v cho phép sử dung thẻ ABTC đối với doanh nhân thuộc công ty TNHH AAB 2226_signed.pdf
2227/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhV/v thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTG 2227_signed.pdf
2228/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v chuẩn bị nội dung làm việc với phóng viên Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2228_signed.pdf
2229/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v chuẩn bị nội dung làm việc với phóng viên Báo điện tử sức khỏe cộng đồng 2229_signed.pdf
2230/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v chuẩn bị nội dung làm việc với phóng viện tạp chí Việt Nam Hội nhập 2230_signed.pdf
2231/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v cung cấp thông tin nhà đất của người thị hành án 2231a_signed.pdf
2232/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v phối hợp kiểm kê đất quốc phòng 2232_signed.pdf
2233/CV-UBND30/08/2019UBND tỉnhv/v kiểm tra theo đơn đề nghị của ông Phạm Văn Khụy ở xã Vũ Xá huyện Kim Động 2233_signed.pdf
2214/CV-UBND29/08/2019UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ IKaraoke dịch vụ vũ Trường 2214_signed.pdf
2215/CV-UBND29/08/2019UBND tỉnhv/v giao biên chế công chức năm 2020 2215_signed.pdf
2216/CV-UBND29/08/2019UBND tỉnhv/v xây dựng vị trí việc làm công chức ngành văn hóa thể thao và du lịch 2216_signed.pdf
2217/CV-UBND29/08/2019UBND tỉnhv/v thanh tra hành chính đối với Trường Đại học Chu Văn An 2217_signed.pdf
2219/CV-UBND29/08/2019UBND tỉnhv/v lấy ý kiếm thẩm định 2219_signed.pdf
2211/CV-UBND29/08/2019UBND tỉnhv/v giải quyết đơn tố cáo tạp thể cư dân khu nhà ở xã hội Phúc Hưng- PHố Nối 2211_signed.pdf