0
12403
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12403 văn bản  

51
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Hide details for Năm 2020Năm 2020
2
Show details for Tháng 12Tháng 12
4
Show details for Tháng 10Tháng 10
7
Show details for Tháng 9Tháng 9
5
Hide details for Tháng 8Tháng 8
2240/CV-UBND26/08/2020UBND tỉnhV/v khẩn trương rà soát xác minh các đối tượng nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 2240_signed.pdf
2136/CV-UBND18/08/2020UBND tỉnhV/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt sử dụng Bluezone 2136_signed.pdf
2137/CV-UBND18/08/2020UBND tỉnh CÔNG ĐIỆN về tăng cường các biện pháp phòng chống Covid -19 trước những diễn biến mới của tình hình dịch bện trên địa bàn tỉnh ( HỎA TỐC) 2137_signed.pdf
2129/CV-UBND17/08/2020UBND tỉnhv/v khẩn trương rà soát xác minh các đối tượng nguy cơ liên quan đến nhà hàng Sen Đồng (Hỏa tốc) 2129_signed.pdf
2121/CV-UBND15/08/2020UBND tỉnhVề việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào tỉnh (Hỏa tốc) 2121_signed.pdf
145
Show details for Tháng 5Tháng 5
276
Show details for Tháng 4Tháng 4
295
Show details for Tháng 3Tháng 3
209
Show details for Tháng 2Tháng 2
160
Show details for Tháng 1Tháng 1
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Show details for Năm 2009Năm 2009
12403