0
12303
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12303 văn bản  

36
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Hide details for Năm 2019Năm 2019
256
Show details for Tháng 12Tháng 12
263
Show details for Tháng 11Tháng 11
279
Show details for Tháng 10Tháng 10
197
Hide details for Tháng 9Tháng 9
2433/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v người nộp thếu nợ các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai 2433_signed.pdf
2435/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v dự thảo văn bản của UBND tỉnh 2435_signed.pdf
2436/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v tiếp nhận dự án đầu tư vào địa bàn huyện Yên mỹ 2436_signed.pdf
2434/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng chiếu sáng đô thị của UBND thị xã Mỹ Hào 2434_signed.pdf
2433/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v người nộp thếu nợ các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai 2433_signed.pdf
2432/CV-UBND30/09/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị định 2432_signed.pdf
2424/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v giao tham mưu thực hiện quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ giáo dục Và ĐT 2424_signed.pdf
2425/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v tu sửa cấp thiết tại di tích đình Thổ Cầu xã Nghĩa Dân huyện Kim Động 2425_signed.pdf
2426/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v giao báo cáo tổng kết việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 2426_signed.pdf
2429/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến vào dự thảo nghị định 2429_signed.pdf
2427/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v đề cử doanh nhân bình xét danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 2427_signed.pdf
2428/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v cung cấp thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 2428_signed.pdf
2420/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v xử lý tài sản là xe ô tô dự án kết thúc giai đoạn 2016-2018 -LIESAP-AF 2420_signed.pdf
2421/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhV/v danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 2421_signed.pdf
2422/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v hỗ trợ tuyên truyền về Hội nghi xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng sơn năm 2019 2422_signed.pdf
2423/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v tiếp sóng chương trình tuyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu 2423_signed.pdf
2419/CV-UBND27/09/2019UBND tỉnhv/v người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh 2419_signed.pdf
2417/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v thanh tra việc quản lý sử dụng đất của công ty cổ phần đầu tư Royal Việt Nam tại xã Tân Dân huyện Khoái Châu 2417_signed.pdf
2411/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát 2411_signed.pdf
2415/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v thay đổi nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của công ty cổ phần Hakahi Việt Nam 2415_signed.pdf
2416/CV-UBND26/09/2019UBND tỉnhv/v giấy các nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án nhà máy sản xuất phụ liệu may mặc -Hakahi Việt nam 2416_signed.pdf