0
12416
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12416 văn bản  

64
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Hide details for Năm 2020Năm 2020
2
Show details for Tháng 12Tháng 12
4
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2830/CV-UBND20/10/2020UBND tỉnhV/v tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2830_signed.pdf
2718/CV-UBND09/10/2020UBND tỉnhv/v đẩy mạnh công tác cải cách hành hính 2718_signed.pdf
2730/CV-UBND09/10/2020UBND tỉnhV/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh Hưng Yên 2730 cv_signed.pdf
2673/CV-UBND06/10/2020UBND tỉnhV/v đẩy mạnh công tác nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng yên 2673_signed.pdf
7
Show details for Tháng 9Tháng 9
5
Show details for Tháng 8Tháng 8
145
Show details for Tháng 5Tháng 5
276
Show details for Tháng 4Tháng 4
295
Show details for Tháng 3Tháng 3
209
Show details for Tháng 2Tháng 2
160
Show details for Tháng 1Tháng 1
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Show details for Năm 2010Năm 2010
129
Show details for Năm 2009Năm 2009
12416