0
12303
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12303 văn bản  

36
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Hide details for Năm 2019Năm 2019
256
Show details for Tháng 12Tháng 12
263
Show details for Tháng 11Tháng 11
279
Show details for Tháng 10Tháng 10
197
Show details for Tháng 9Tháng 9
291
Show details for Tháng 8Tháng 8
325
Show details for Tháng 7Tháng 7
294
Show details for Tháng 6Tháng 6
341
Show details for Tháng 5Tháng 5
228
Show details for Tháng 4Tháng 4
262
Show details for Tháng 3Tháng 3
168
Hide details for Tháng 2Tháng 2
433/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v cho phép người nước ngoài tới thăm hoạt động chương trình phát triển vùng Tiên Lữ 433_signed.pdf
434/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v thẩm định hồ sơ phúc đáp hiệp y khen thưởng 434_signed.pdf
435/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v đền ghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Anh Hùng lao động thời kỳ đổi mới 435_signed.pdf
436/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhV/v dự thảo ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh 436_signed.pdf
437/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhV/v rút nội dung trình tại kỳ họp Thứ Tám-HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 437_signed.pdf
417/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của công ty TNHH Minh Tiến Hưng yên 417_signed.pdf
418/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của công ty TNHH Minh Tiến 418_signed.pdf
419/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v kế hoạch tổ chức hội nghị lãnh đạo với doanh nghiệp đầu xuân 2019 419_signed.pdf
420/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhV/v kiến nghị của Ban Kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh 420_signed.pdf
421/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo 421_signed.pdf
422/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v triển khai thi hành luật bảo vệ bí mật nhà nước 422_signed.pdf
423/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v thẩm dịnh dự thảo Quy chế phối h ợp công tác giữa Ban cán sự đảng UBND tỉnh với Ban cán sự TAND tỉnh 423_signed.pdf
424/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v đề nghị của UBND thành phố về bố trí tái định cư dự án mở rộng Đền Trần và dự án nâng cấp đê tả Sông Hồng 424_signed.pdf
425/CV-UBND28/02/2019UBND tỉnhv/v đề nghị của công ty TNHH Mai Linh 425_signed.pdf