0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Hide details for Năm 2019Năm 2019
197
Show details for Tháng 9Tháng 9
291
Show details for Tháng 8Tháng 8
325
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1934/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v tăng cưởng bảo đảm an toàn an ninh mạng trọng hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên 1934_signed.pdf
1939/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v tăng cường triển khai t hực hiện BHYT học sinh,sinh viên 1939_signed.pdf
1940/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v bàn giao tài sản lưới điện hạ áp nông thôn 1940_signed.pdf
1941/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v tham gia ý kiến đối với dự thảo dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi và dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 08/2017/TT-BN 1941_signed.pdf
1942/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v hoàn thiện hồ sơ và khắc phục tồn tại hạn chế để nghị xét công nhận huyện Văn lâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 1942_signed.pdf
GK 1942.pdf
1943/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v giao đất làm đường vào trạm cắt Phố Nối và hành lang bảo vệ công trình điện tại khu vực Điện lực Mỹ H ào 1943_signed.pdf
1944/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v Thông báo trả lời đơn của ông Đặng Quang Giáng ở thôn 1 xã Xuân Quan huyện Văn giang 1944_signed.pdf
1930/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường Bất động sản 1930_signed.pdf
1931/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý cây xanh đô thị nhằm đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão gk1931.pdf
1931_signed.pdf
1932/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v tham gia Hội thị tuyên truyền vê chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam 1932_signed.pdf
1933/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt đông của bảo tàng 1933_signed.pdf
1935/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài 1935_signed.pdf
1936/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v chấp thuận sử dung lao động là người nước ngoài 1936_signed.pdf
1937/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp 1937_signed.pdf
GK 1937.pdf
1938/CV-UBND31/07/2019UBND tỉnhv/v thẩm định nội dung tờ trình số 06/TT-LHH ngày 25/7/2019 của Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng yên gk1938.pdf
1938 a_signed.pdf
1924/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v tập huấn công tác PCCC và CNCH cho cộng đồng năm 2019 1924_signed.pdf
1926/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH kinh doanh và công nghiệp Phú Thịnh nhận chuyển nhượng quyền sử đụng đất 1926_signed.pdf
1928/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v tăng cường nguồn vốn địa phương ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để hỗ trợ các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnhdq 1928_signed.pdf
1929/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 cảu Ban Bí thư Trung ương 1929_signed.pdf
1919/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhV/v đôn đốc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA quý II/2019 1919_signed.pdf
1922/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty cổ phần du lịch và dịch vu giải trí Hoàng gia nhận chuyển nhượng quyền sử đụng đất 1922_signed.pdf
1923/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v xây dựng mục bán mô tả vị trí việc làm của cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 1923_signed.pdf
1925/CV-UBND30/07/2019UBND tỉnhv/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty cổ phần xâ dựng và phát triển hạ tầng Bảo Huy nhận chuyển nhượng quyền sử đụng đất 1925_signed.pdf