0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Show details for Tháng 12Tháng 12
63
Show details for Tháng 11Tháng 11
53
Show details for Tháng 10Tháng 10
49
Show details for Tháng 9Tháng 9
147
Show details for Tháng 8Tháng 8
100
Show details for Tháng 7Tháng 7
59
Show details for Tháng 6Tháng 6
95
Hide details for Tháng 5Tháng 5
1185/QĐ-UBND31/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1185 qd.pdf
1186/QĐ-UBND31/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Thị Tuyết 1186 qd_001.pdf
1182/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc 1182 qd.pdf
1179/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học bà Nguyễn Thị Phượng 1179 qd.pdf
1175/QĐ-UBND30/05/2022Ủy ban nhân dân tỉnhQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học bà Nguyễn Thị Loan 1175 qd.pdf
1176/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Lù Minh Đức 1176 qd.pdf
1178/QĐ-UBND30/05/2022Ủy ban nhân dân tỉnhQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học bà Ngô Nguyễn Thu Hà 1178 qd.pdf
1173/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học bà Nguyễn Thị Phương 1173 qd.pdf
1180/QĐ-UBND30/05/2022Ủy ban nhân dân tỉnhQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Vũ hải Nam 1180 qd.pdf
1181/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Vũ Văn Toàn 1181 qd.pdf
1168/QĐ-UBND30/05/2022Ủy ban nhân dân tỉnhQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Nguyễn Hữu Nam 1168 qd.pdf
1169/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Nguyễn Văn Linh 1169 qd.pdf
1170/QĐ-UBND30/05/2022Ủy ban nhân dân tỉnhQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Nguyễn Trần Tiền 1170 qd.pdf
1165/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học bà Nguyễn Thị Thanh Hữu 1165 qd.pdf
1166/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Nguyễn Văn Khá 1166 qd.pdf
1167/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Phạm Sỹ hiếu 1167 qd.pdf
1164/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Đào Kim Ánh 1164 qd.pdf
1158/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh v/v quyết định thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại trung tâm Lưu trữ lịch sử, sở nội vụ năm 2022 1158 qd.pdf
1157/QĐ-UBND30/05/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho 18 học sinh đoạn giải khuyến khích và 31 giáo viên trực tiếp đào tạo, đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT 1157 qd.pdf