0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Show details for Tháng 12Tháng 12
63
Show details for Tháng 11Tháng 11
53
Show details for Tháng 10Tháng 10
49
Show details for Tháng 9Tháng 9
147
Show details for Tháng 8Tháng 8
100
Show details for Tháng 7Tháng 7
59
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1402/QĐ-UBND30/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và lao động của thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2022-2025 1402 qd.pdf
1400/QĐ-UBND30/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho bà Trần Thị Thu Hương 1400 qd.pdf
1399/QĐ-UBND30/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho 01 tập thể và 03 cá nhân trong phòng ngừa tội phạm 1399 cv.pdf
1396/QĐ-UBND30/06/2022UBND tỉnh v/v cho phép thành lập Hội khuyến học huyện Yên Mỹ 1396.pdf
1395/QĐ-UBND30/06/2022UBND tỉnh v/v bổ nhiệm lại phó giám đốc Sở Giáo dục và ĐT ông Phạm Xuân Quyết 1395.pdf
1394/QĐ-UBND30/06/2022UBND tỉnh v/v cho phép thành lập Hội khuyến học huyện Phù Cừ 1394.pdf
1393/QĐ-UBND29/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt mức độ tự chủ tài chính của Trường cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên, giai đoạn 2022-2026 1393 qd.pdf
1385/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt điều lệ Hội khuyến học huyện Phù Cừ 1385 qd.pdf
1381/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 1381 qd.pdf
1380/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông 1380 qd.pdf
1379/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh 1379 qd.pdf
1378/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương bình và Xã Hội 1378 qd_001.pdf
1377/QĐ-UBND28/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ hành chính bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở 1377 qd.pdf
1358/QĐ-UBND23/06/2022UBND tỉnh Hưng YênQuyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng Nguyễn văn Mích 1358 qd.pdf
1359/QĐ-UBND23/06/2022UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng Trần Văn Quý 1359qd.pdf
1350/QĐ-UBND22/06/2022UBND tỉnh Hưng YênQUYẾT ĐỊNH Phê duyệt mức độ tự chủ tài chính của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên giai đoạn 2022-2026 1350 qd.pdf
1304/QĐ-UBND17/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương 1304 qd_compressed.pdf
1301/QĐ-UBND17/06/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt Quy hạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ 1301 qd.pdf
1297/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh Hưng YênQUYẾT ĐỊNH Phê duyệt giá trị Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến lần thứ V, giai đoạn 2016-2020 1297 qd.pdf
1295/QĐ-UBND15/06/2022UBND tỉnh Hưng YênQUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên 1295 qdub.pdf