0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Show details for Tháng 12Tháng 12
63
Show details for Tháng 11Tháng 11
53
Show details for Tháng 10Tháng 10
49
Show details for Tháng 9Tháng 9
147
Show details for Tháng 8Tháng 8
100
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1650/QĐ-UBND28/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định điều chỉnh quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 06/05/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Quảng Lãng -Đặng Lễ 1650 qd.pdf
1649/QĐ-UBND28/07/2022UBND tỉnh Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm , bản mô tả công việc khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của trung tâm giao dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND cấp huyện giai đoạn 2022-2025 1649 qd.pdf
Phụ lục 3.4 Đề án VTVL trung tâm giáo dục nghề nghiệp cấp huyện.docx
1648/QĐ-UBND28/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/NĐ-CP Nghị định số 143/2020/NĐ-CP đợt I năm 2022 1648 qd.pdf
1647/QĐ-UBND28/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP đợt II năm 2022 1647 qd.pdf
1646/QĐ-UBND28/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định khe thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá vụ án 1646 qd.pdf
1645/QĐ-UBND28/07/2022UBND tỉnh v/v khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, triệt phá băng nhóm 1645 qd.pdf
1632/QĐ-UBND27/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt điều lệ Hội Khuyến học huyện Ân Thi 1632 qd.pdf
1631/QĐ-UBND27/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt điều lệ Hội khuyến học thị xã Mỹ hào 1631 qdub.pdf
1630/QĐ-UBND27/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt Điều lệ Hội khuyến học huyện Văn Giang 1630 qd.pdf
1627/QĐ-UBND27/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt Điều lệ Hội khuyến học huyện Khoái Châu 1627 qdub.pdf
1626/QĐ-UBND27/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm kế toán trường Bệnh Viện Đa khoa tỉnh bà Trần Thị Hải Yến 1626 qdub.pdf
1621/QĐ-UBND26/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Nguyễn Thành Tâm 1621 qd.pdf
1620/QĐ-UBND26/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học ông Nguyễn Đức Thiện 1620 qd.pdf
1612/QĐ-UBND25/07/2022UBND tỉnh v/v quyết định Ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-Cp ngày 23/7/2012 của chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 1612 qd.pdf
1607/QĐ-UBND22/07/2022UBND tỉnh v/v tặng bằng khen cho 11 tập thể và 19 cá nhân của quỹ đền ơn đáp nghĩa 1607.pdf
1601/QĐ-UBND20/07/2022UBND tỉnh V/v Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cho 02 cá nhân của UB Mặt trận tổ quốc tỉnh 1601.pdf
1600/QĐ-UBND20/07/2022UBND tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại trung tậm trợ giúp pháp lý nhà nước Sở Tư pháp năm 2022 1600.pdf
1599/QĐ-UBND20/07/2022UBND tỉnh v/v Tặng cờ thi đua cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thi đua năm 2021 1599.pdf
1598/QĐ-UBND20/07/2022UBND tỉnh v/v tặng bằng khen cho tập thể phòng thi đua khen thưởng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 1598.pdf
1585/QĐ-UBND18/07/2022UBND tỉnh v/v Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và ĐT 1585.pdf
1584/QĐ-UBND18/07/2022UBND tỉnh v/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động TBXH 1584.pdf