0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Hide details for Năm 2020Năm 2020
7
Show details for Tháng 9Tháng 9
5
Show details for Tháng 8Tháng 8
145
Show details for Tháng 5Tháng 5
276
Show details for Tháng 4Tháng 4
295
Show details for Tháng 3Tháng 3
209
Hide details for Tháng 2Tháng 2
384/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v báo cáo cập nhật tình hình đầu tư nước ngoài 2019 384cv_signed.pdf
385/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhV/v vị trí ranh giới củ Dự án Điều chỉnh mở rộng salon ô tô Dũng phong 385_signed.pdf
386/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án chợ và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở thương mại Như quỳnh 386_signed.pdf
387/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v giải trình bổ sung đề án bổ sung quy hoạch KCN và đô thị dịch vụ Lý thường kiệt 387cv_signed.pdf
388/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v cho phép học sinh tiếp tục nghỉ hoc đê phòng chống dịch Covid -19 388_signed.pdf
383/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v đề nghị của công ty cổ phần Đông giang 383cv_signed.pdf
380/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính 380_signed.pdf
381/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v cung cấp thông tin cho phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 381_signed.pdf
382/CV-UBND28/02/2020UBND tỉnhv/v lập đơn giá nhân công xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh 382cv_signed.pdf
377/CV-UBND27/02/2020UBND tỉnhv/v kế hoạch của Bộ xây dựng kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh 377cv_signed.pdf
378/CV-UBND27/02/2020UBND tỉnhv/v đề nghị của công ty TNHH Minh Hoa-Nguyên Hòa 378cv_signed.pdf
379/CV-UBND27/02/2020UBND tỉnhv/v đề nghị của UBND xã Tống Phan huyện Phù Cừ 379cv_signed.pdf
368/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện nghị định số 19/2020/NĐ-CP của chính phủ 368_signed.pdf
369/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v đề xuất triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 369cv_signed.pdf
375/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 375cv_signed.pdf
357/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v chỉ đọa chăm sóc,phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng vụ Xuân 2020 357cv_signed.pdf
364/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v mượn địa điểm chuẩn bị phương án xây khu cách lý tập trung và bệnh viện dã chiến đề phòng chống Covid -19 364cv_signed.pdf
365/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhV/v đề xuất tăng cường tổ chức pổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm 365cv_signed.pdf
366/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v rà soát lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề giá 366cv_signed.pdf
367/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v đề xuất thực hiện trong năm 2020 đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 367_signed.pdf
370/CV-UBND26/02/2020UBND tỉnhv/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 370cv_signed.pdf