0
12346
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12346 văn bản  

79
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Hide details for Năm 2021Năm 2021
12
Show details for Tháng 12Tháng 12
10
Show details for Tháng 11Tháng 11
5
Show details for Tháng 10Tháng 10
9
Show details for Tháng 9Tháng 9
17
Hide details for Tháng 8Tháng 8
2062/CV-UBND31/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv./v tổ chức tết chung thu năm 2021 2062.pdf
2047/CV-UBND31/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v triển khai, thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng 2047 cv.pdf
2046/CV-UBND31/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v tạo điều kiện cho người đặc xá về nơi cư trú, ổn định cuộc sống 2046 cv.pdf
2045/CV-UBND30/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v Bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hoá phục vụ sản xuất và nhu cầu của người dân trong bối cảnh dịch covid-19 diến biến phức tạp 2045 cv.pdf
2036/CV-UBND30/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v tăng cường hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 2036 cv.pdf
2033/CV-UBND29/08/2021UBND tỉnh Hưng YênVề việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 2033cv.pdf
2003/CV-UBND26/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 2003 cv.pdf
1989/CV-UBND24/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v phương án khai giảng năm học mới 2021-2022 và tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 1989 cv.pdf
1960/CV-UBND20/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 1960 cv.pdf
1948/CV-UBND20/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v thực hiện Công văn số 5553/VPCP-KGVX của văn phòng Chính phủ và công văn số 6666/BYT-MT của Bộ Y tế 1948 cv.pdf
1939/CV-UBND19/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v tạo điều kiện cho lưu thông vận chuyển sách giáo khoa phục vụ khai giảng năm học 2021-2022 1939 cv.pdf
1934/CV-UBND19/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v Tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhãn Hưng Yên năm 2021 1934 cv.pdf
1846/CV-UBND11/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v thực hiện chia sẻ khó khăn hỗ trợ học sinh và phụ huyện trong tình hình dịch bệnh 1846 cv.pdf
1770/CV-UBND05/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v chủ động công bố thông tin dịch bệnh Cpvid-19 trên phương tiện truyền thông đại chúng 1770 cv.pdf
2745/CV-UBND04/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v công điện khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, thống kê dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 2745 cv.pdf
1726/CV-UBND03/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống dịch covid-19 1726 cv.pdf
1701/CV-UBND01/08/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch covid-19 1701 cv_001.pdf
dính kem 2344.pdf
18
Show details for Tháng 7Tháng 7
17
Show details for Tháng 6Tháng 6
13
Show details for Tháng 5Tháng 5
9
Show details for Tháng 4Tháng 4
8
Show details for Tháng 3Tháng 3