0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Show details for Tháng 12Tháng 12
63
Show details for Tháng 11Tháng 11
53
Show details for Tháng 10Tháng 10
49
Hide details for Tháng 9Tháng 9
2232/QĐ-UBND30/09/2022UBND tỉnh V/v tiếp nhận vào làm công chức bà Bùi Hải Anh 2232 qd.pdf
2567/QĐ-UBND29/09/2022UBND tỉnh v/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 2567 cv.pdf
39/2022/QĐ-UBND29/09/2022UBND tỉnh Về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên 39 qd.pdf
2230/QĐ-UBND29/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định tiếp nhận vào làm công chức thuộc văn phòng UBNd huyện văn Lâm bà Nguyễn Thị Thu Hà 2230 qd.pdf
2229/QĐ-UBND29/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định tiếp nhận vào làm công chức thuộc văn phòng UBNd huyện Văn Lâm ông Trần Dương Bình 2229 qd.pdf
2228/QĐ-UBND29/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định tiếp nhận vào làm công chức thuộc văn phòng UBND huyện Văn Lâm ông Nguyễn Mạnh Nghĩa 2228 qd.pdf
2227/QĐ-UBND29/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định tiếp nhận vào làm công chức thuộc văn phòng UBNd huyện văn Lâm ông Đỗ mạnh Cường 2227 qd.pdf
2226/QĐ-UBND29/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho 15 tập thể, 25 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập 2226 qd.pdf
2225/QĐ-UBND29/09/2022UBND tỉnh quyết định khen thưởng cho Ngô Thị Thu Hương giáo viên THCS Lê Lợi 2225 qd.pdf
2224/QĐ-UBND29/09/2022UBND tỉnh Quyết định về việc ban hành Quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 9.Quyết định ban hành Quy định.pdf
9. Quy định Bộ chỉ số PAPI 2022.pdf
Phụ lục 01 sở, ban, ngành tỉnh.xls.pdf
Phụ lục 02 cấp huyện.pdf
Phụ lục 03 cấp xã.pdf
2216/QĐ-UBND28/09/2022UBND tỉnh Ban hành Quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính QĐ ban hành Quy định Bộ chỉ số CCHC 2022.pdf
Quy định xác định chỉ số CCHC 2022.pdf
PL I-Bộ chỉ số sở.pdf
PL II-Bộ chỉ số cấp huyện.pdf
PL III-Bộ chỉ số cấp xã.pdf
2215/QĐ-UBND28/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn 2215 qd.pdf
2214/QĐ-UBND28/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm 2214 qd.pdf
2202/QĐ-UBND28/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ sung nhiệm vụ công tác gia đình và trẻ em cho công tác viên dân số tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 2202 qd.pdf
2201/QĐ-UBND27/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh 2201 qd.pdf
2191/QĐ-UBND27/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP đợt I năm 2022 2191 qd.pdf
2186/QĐ-UBND23/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định chuyển ngạch công chức ông Trần Ngọc Hiếu 2186 qd.pdf
2174/QĐ-UBND23/09/2022UBND tỉnh Về việc nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (ông Hoàng Văn Thùy) 2174 qd (1).pdf
2183/QĐ-UBND23/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định tiếp nhận vào làm công chức 2183 qd.pdf
2182/QĐ-UBND23/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định tiếp nhận vào làm công chức ông Vũ Khánh Hoàn 2182qd.pdf
2181/QĐ-UBND23/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Phạm Lê Bình 2181qd.pdf
2180/QĐ-UBND23/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định giao phụ trách, điều hành Trung tâm Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng 2180qd.pdf
2179/QĐ-UBND23/09/2022UBND tỉnh v/v quyết định Bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Quan trắc -Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc tài nguyên và môi trường 2179 qd.pdf