0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Show details for Tháng 12Tháng 12
63
Show details for Tháng 11Tháng 11
53
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2495/QĐ-UBND31/10/2022UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh tên đơn vị tại Mục 1 Phụ lục kèm theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức độ tự chủ tài chính 07 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2026 2495 qd.pdf
2489/QĐ-UBND31/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2489 qd_001.pdf
2487/QĐ-UBND31/10/2022UBND tỉnh v/v Quyết định khen thưởng cho 01 nhóm nghệ sĩ và 01 cá nhân có tác phẩm đạt giải tại cuộc thi " các tác phẩm Nghệ thuật về chủ đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19 2487 qd.pdf
2486/QĐ-UBND31/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị tría việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của Trường cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên, giai đoạn 2022-2025 2486 qd.pdf
2485/QĐ-UBND31/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho 42 tập thể trong phòng trào thi đua tỉnh Hưng Yên 2485 qd.pdf
2484/QĐ-UBND31/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định về việc khen thưởng cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập 2484 qd.pdf
2483/QĐ-UBND31/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ông Nguyễn Ngọc Long 2483 qd.pdf
2782/QĐ-UBND31/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định Ban hành danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành thời điểm từ ngày 04 tháng 8 năm 2021 đến ngày 30/9 năm 2022 2482 qd.pdf
2470/QĐ-UBND28/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định chuyển đổi giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ông Nguyễn Đức Nguyện 2470 qd.pdf
2469/QĐ-UBND28/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định chuyển đổi giữu chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hoá tỉnh trực thuộc Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch bà Trần Thị Huế 2469 qd.pdf
2468/QĐ-UBND28/10/2022UBND tỉnh v/v Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội ông Trần Văn Dũng 2468 qd_001.pdf
2467/QĐ-UBND28/10/2022UBND tỉnh v/v Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội ông Đặng Văn Diên 2467 qd.pdf
2466/QĐ-UBND28/10/2022UBND tỉnh v/v Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội ông Nguyễn Phúc Hiến 2466 qd.pdf
2465/QĐ-UBND28/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt đề án xây dựng mô hình công tác xã hội tại trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội tỉnh Hưng Yên 2465 qd.pdf
2464/QĐ-UBND28/10/2022UBND tỉnh v/v Quyết định Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Hưng Yên 2464 qd.pdf
2445/QĐ-UBND27/10/2022UBND tỉnh Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam huyện Phù Cừ 2445 qd.pdf
10. Điều lệ Quỹ BTNNCĐ da cam huyện phù cừ.pdf
2444/QĐ-UBND27/10/2022UBND tỉnh Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam huyện Khoái Châu 2444 qd.pdf
Điều lệ Quỹ BTNNDC Khoái Châu.pdf
2443/QĐ-UBND27/10/2022UBND tỉnh Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam huyện Ân Thi 2443 qd.pdf
Điều lệ Quỹ da cam Ân Thi.pdf
2435/QĐ-UBND26/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở xây dựng 2435.pdf
2437/QĐ-UBND26/10/2022UBND tỉnh phê duyệt hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ 2437 qd.pdf
2434/QĐ-UBND26/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 2434 qd.pdf
2436/QĐ-UBND26/10/2022UBND tỉnh Phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ 2436 qd.pdf
2409/QĐ-UBND21/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 2409 qd.pdf
2408/QĐ-UBND21/10/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe trực thuộc Sở Giao thông vận tải 2408 qd qd.pdf