0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Hide details for Năm 2020Năm 2020
7
Show details for Tháng 9Tháng 9
5
Show details for Tháng 8Tháng 8
145
Hide details for Tháng 5Tháng 5
1130/CV-UBND18/05/2020UBND tỉnhV/v tham gia Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2020 1130_signed.pdf
1132/CV-UBND18/05/2020UBND tỉnhv/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 1132_signed.pdf
1133/CV-UBND18/05/2020UBND tỉnhv/v ký kết văn bản hợp tác quốc tế cảu UBND cấp huyện cấp xã 1133_signed.pdf
1127/CV-UBND18/05/2020UBND tỉnhV/v kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm tại chợ gạo 1127_signed.pdf
1128/CV-UBND18/05/2020UBND tỉnhv/v thực hiện các nhiệm vụ đường giao thông tại nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/ tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 1128_signed.pdf
1129/CV-UBND18/05/2020UBND tỉnhv/v báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và địa biểu HĐND tỉnh 1129_signed.pdf
1131/CV-UBND18/05/2020UBND tỉnhV/v đề nghị phá bỏ kênh tưới trạm bơm Bần để thực hiện dự án khu nhà ở liền kề để bán Phúc Thành 1131_signed.pdf
1126/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v nhận mở niêm phong tiếp cận và gửi lại tài sản đang bảo quản tại kho bạc Nhà nước Hưng Yên 1126_signed.pdf
1120/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhV/v đề nghị của công ty cổ phần phát triển công nghiệp Viglacera Yên Mỹ Hưng Yên 1120_signed.pdf
1121/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 45/CT-TW ngày 19/5/2015 của Bộ chính trị 1121_signed.pdf
1122/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v tổ chức triển khai thực hiện thông báo số 2174/TB-TU ngày 07/5/2020 của tỉnh ủy Hưng Yên 1122_signed.pdf
1123/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v điều chuyển xe ôt ô để phục vụ công tác của Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh 1123_signed.pdf
1124/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v hợp tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngân sách nhà nước 1124_signed.pdf
1125/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v tổng hợp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý sử dụng tài sản công là nhà đất 1125_signed.pdf
1110/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhV/v thẩm quyền trình tự thủ tục để tiếp nhận nguồn tài trợ và mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ nguồn tài trợ 1110_signed.pdf
1111/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhV/v giao tham mưu thực hiện thông báo số 2173/TB-TU ngày 07/5/2020 của tỉnh Hưng Yên 1111_signed.pdf
1112/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v tình hình thực hiện nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KT-XH tháng 05 và 5 tháng năm 2020 1112_signed.pdf
1113/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương các chương tình MTQG năm 2020 1113_signed.pdf
1114/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v góp ý dự thảo Đề cương báo cáo kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 1114_signed.pdf
1115/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhV/v thực hiện thông báo số 2175/TB-TU ngày 07/5/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy 1115_signed.pdf
1116/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v mua sắm trang phục dân quân tự vệ năm 2020 cảu Bộ chỉ huy quân sự 1116_signed.pdf
1117/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v xin ý kiến về phương án đấu giá tài sản công là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án khooisnhaf phục vụ trung tâm hội nghị tỉnh 1117_signed.pdf
1118/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v phương án xử lý tang vật bị tịch thủ do vi phạm hành chính 1118_signed.pdf
1119/CV-UBND15/05/2020UBND tỉnhv/v phương án xử lý tang vật bị tịch thủ do vi phạm hành chính 1199_signed.pdf