0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Show details for Tháng 12Tháng 12
63
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2789/QĐ-UBND30/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng ông Cao Quang Hưng 2789.pdf
2771/QĐ-UBND30/11/2022UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên và Ban An toàn giao thông huyện, thành phố 2771 qd.pdf
2770/QĐ-UBND30/11/2022UBND tỉnh Về việc điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trực thuộc Sở Y tế 2770 qd.pdf
2768/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Yên Mỹ trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo ông Nghiêm Đức Văn 2768 qd_001.pdf
2765/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định cử và hỗ trợ viên chức đi đào tạo sau đại học 2765 qd.pdf
2763/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa dân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ông Phạm Huy Hưng 2763 qd.pdf
2762/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THPT Kim Động trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ông Đinh Văn Hữu 2762 qd.pdf
2761/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THPT Hưng yên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo bà Lê Thị Thuý 2761 qd_001.pdf
2760/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm lại phó Hiệu trưởng Trường THPT Đức hợp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo bà Nguyễn Thị Én 2760 qd.pdf
2759/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường THPT Đức hợp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo ông Hà Quang Vinh 2759 qd.pdf
2758/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định giao phụ trách, điều hành Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 2758 qd.pdf
2757/QĐ-UBND29/11/2022UBND tỉnh v/v Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc và giao phụ trách, điều hành Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại trực thuộc Sở công thương ông Vũ Cảnh Hưng 2757 qd.pdf
2753/QĐ-UBND28/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa trực thuộc Sở Y tế, giai đoạn 2022-2025 2753 qd.pdf
Phụ lục kèm theo Đề án VTVL của Trung tâm Giám định pháp y.pdf
2751/QĐ-UBND28/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng yên trực thuộc Sở Y tế, giai đoạn 2022-2025 2751 qd.pdf
phụ lục kèm theo Đề án VTVL của CDC.pdf
2748/QĐ-UBND28/11/2022UBND tỉnh v/v QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn cán bộ và Huấn luyện viên tỉnh Hưng Yên tham gia Lễ Khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022 2748 qd.pdf
2749/QĐ-UBND28/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của trung tâm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Hưng yên trực thuộc Sở Y tế, giai đoạn 2022-2025 2749 qd.pdf
Phụ lục kèm theo Đề án TT BVCSSKCB.pdf
2736/QĐ-UBND24/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đường tỉnh Hưng yên năm 2022 2736 qd.pdf
2735/QĐ-UBND24/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định thành lập ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên và tương đương tỉnh Hưng Yên năm 2022 2735 qd.pdf
2734/QĐ-UBND24/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Người cao tuổi 2734 qd.pdf
2733/QĐ-UBND24/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho 01 tập thể và 03 cá nhân trong hoạt động Hội nhiệm kỳ 2017-2022 2733 qd.pdf
2728/QĐ-UBND23/11/2022UBND tỉnh Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người mù huyện Kim Động Điều lệ Hội Người mù Kim Động.pdf
Quyết định phê duyệt ĐL Hội Người mù Kim Động.pdf
2729/QĐ-UBND23/11/2022UBND tỉnh Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Người mù huyện Ân Thi 11.QĐ phê duyệt.pdf
11.Điều lệ Hội Người mù huyện Ân Thi.pdf
2687/QĐ-UBND18/11/2022UBND tỉnh v/v Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế 2687 qd.pdf
2685/QĐ-UBND18/11/2022UBND tỉnh v/v quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư 2685 qd.pdf
44/2022/QĐ-UBND17/11/2022UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 44 qd.pdf