0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Show details for Tháng 12Tháng 12
63
Show details for Tháng 11Tháng 11
53
Show details for Tháng 10Tháng 10
49
Show details for Tháng 9Tháng 9
147
Show details for Tháng 8Tháng 8
100
Show details for Tháng 7Tháng 7
59
Show details for Tháng 6Tháng 6
95
Show details for Tháng 5Tháng 5
50
Show details for Tháng 4Tháng 4
81
Show details for Tháng 3Tháng 3
140
Show details for Tháng 2Tháng 2
221
Hide details for Tháng 1Tháng 1
388/QĐ-UBND28/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Phùng chi tiết 388 qd.pdf
387/QĐ-UBND28/01/2022UBND tỉnh v/v Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Minh Châu -Việt Cường, huyện Yên Mỹ 387 qd.pdf
386/QĐ-UBND28/01/2022UBND tỉnhv/v quyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học 386 qd.pdf
385/QĐ-UBND28/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định cử viên chức đi đào tạo sau đại học 385 qd.pdf
378/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ông Lã Anh Tuấn 378 qd.pdf
377/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ông Vũ Kim Thành 377 qd.pdf
376/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ông Nguyễn Quốc Khánh 376 qd.pdf
375/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức bà Lê Hoàng Hà 375 qd.pdf
374/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnh Hưng Yênv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ông Cao Xuân Sơn 374 qd.pdf
373/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ông Trần Tuấn Dương 373 qd.pdf
372/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ông Vũ Thanh Bình 372 qd.pdf
371/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ông Nguyễn Thanh Tuệ 371 qd.pdf
370/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ông Đỗ Văn Chiến 370 qd.pdf
369/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức bà Dương Thị Bích Huệ 369 qd.pdf
368/QĐ-UBND27/01/2022UBND tỉnhv/v Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức ông Mai Huy Đức 368 qd.pdf