0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Show details for Tháng 12Tháng 12
63
Show details for Tháng 11Tháng 11
53
Show details for Tháng 10Tháng 10
49
Show details for Tháng 9Tháng 9
147
Show details for Tháng 8Tháng 8
100
Show details for Tháng 7Tháng 7
59
Show details for Tháng 6Tháng 6
95
Show details for Tháng 5Tháng 5
50
Show details for Tháng 4Tháng 4
81
Show details for Tháng 3Tháng 3
140
Hide details for Tháng 2Tháng 2
957/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh v/v Quyết định khen thưởng cho 3 tập thể và 02 cá nhân UBND huyện Phù Cừ 957 qd.pdf
588/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2022-2025 588 qd.pdf
22.2.PL I, II, III kèm QĐ phê duyệt VTVL sở VHTTDL.pdf
587/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2022-2025 587 qd.pdf
585/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2022-2025 2. PL kèm QĐ VTVL sở NNPTNT.pdf
585 qd.pdf
584/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2022-2025 584 qd.pdf
22.2.PL kèm QĐ phê duyệt VTVL CỦA CC PTNT.pdf
583/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2022-2025 583 qd.pdf
22.2. PL kèm QĐ phê duyệt VTVL cc Kiểm lâm.pdf
582/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức và lao động hợp đồng của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2022-2025 582 qd.pdf
22.2. PL kem QĐ VTVL CC THUỶ LỢI.pdf
580/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2022-2025 581 qd.pdf
22.2.PL kèm QĐ phê duyệt cc Thú y.pdf
580/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2022-2025 580 ub.pdf
22.2.PL kèm QĐ VTVL CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT.pdf
579/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh Quyết định kết thúc cách ly y tế đối với số công dân đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung Khách sạn Thăng Long trên địa bàn xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm 579 qd.pdf
576/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh v/v Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuỷ sản thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thuỷ lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 576 qd.pdf
575/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh v/v Quyêt định tiếp nhận vào làm công chức ông Nguyễn Khắc Đồng 575 qd.pdf
574/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh v/v Quyết định tiếp nhận vào làm công chức Đỗ Quý Tiền 574 qd.pdf
573/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh v/v Quyết định tiếp nhận vào làm việc công chức ông Đào Mạnh Đạt 573 qd.pdf
572/QĐ-UBND28/02/2022UBND tỉnh v/v Quyết định tiếp nhận vào làm công chức ông Trần Việt Hùng 572 qd.pdf
568/QĐ-UBND25/02/2022UBND tỉnh v/v Quyết định tiếp nhận vào làm việc công chức Phạm Triệu Vân 568 qd.pdf