0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Show details for Tháng 12Tháng 12
63
Show details for Tháng 11Tháng 11
53
Show details for Tháng 10Tháng 10
49
Show details for Tháng 9Tháng 9
147
Show details for Tháng 8Tháng 8
100
Show details for Tháng 7Tháng 7
59
Show details for Tháng 6Tháng 6
95
Show details for Tháng 5Tháng 5
50
Show details for Tháng 4Tháng 4
81
Hide details for Tháng 3Tháng 3
788/QĐ-UBND31/03/2022UBND tỉnh v/v quyết định giao quyền Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ông Nguyễn Huy Bính 788 qd.pdf
786/QĐ-UBND31/03/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 786 qd.pdf
789/QĐ-UBND31/03/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc cơ sở điều trị nghiện ma muý trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội ông Nguyễn Đức Hùng 789 qd.pdf
785/QĐ-UBND31/03/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPt Trần Hưng Đạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 785 qd.pdf
775/QĐ-UBND30/03/2022UBND tỉnh v/v Quyết định nâng bậc lương trước hạn đối với công chức đã có thông báo nghỉ hưu bà Nguyễn Thị Lý 775 qd_001.pdf
782/QĐ-UBND30/03/2022UBND tỉnh v/v Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh với Đình Phù Sa thượng 782 qd.pdf
779/QĐ-UBND30/03/2022UBND tỉnh v/v quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Đình Đoan Khê 779 qd.pdf
781/QĐ-UBND30/03/2022UBND tỉnh v/v quyết định xếp hạng di tích cấp tình đối với đình Trần thượng 781 qd.pdf
743/QĐ-UBND29/03/2022UBND tỉnh v/v Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng làm việc và lao động hợp đồng của các trường tiểu học trực thuộc UBND huyện Ân Thi, giai đoạn 2022-2025 743 ub.pdf
Phụ lục kèm theo các trường tiểu học ân thi Qđ 743.pdf
742/QĐ-UBND29/03/2022UBND tỉnh v/v Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng làm việc và lao động hợp đồng của các trường tiểu học trực thuộc UBND huyện yên Mỹ giai đoạn 2022-2025 742 ub.pdf
Phụ lục kèm theo các trường tiểu học (2) YÊN MỸ 742.docx
755/QĐ-UBND29/03/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thương cho Ban tổ chức tỉnh uỷ 755 qd_001.pdf
741/QĐ-UBND29/03/2022UBND tỉnh v/v Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng làm việc và lao động hợp đồng của Trung tâm điều dưỡng, tâm thần kinh thuộc Sở Lao động, giai đoạn 2022-2025 741 ub.pdf
Phụ lục kèm theo đề án TTK Qđ 741.pdf
738/QĐ-UBND29/03/2022UBND tỉnh v/v Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng làm việc và lao động hợp đồng của trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công trực thuộc Sở Lao động, giai đoạn 2022-2025 738 ub.pdf
Phụ lục kèm theo đề án NCC Qđ 738.pdf
740/QĐ-UBND29/03/2022UBND tỉnh v/v Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng làm việc và lao động hợp đồng của Trung tâm văn hoá và truyền thanh trực thuộc UBND huyện Văn Giang, giai đoạn 2022-2025 740 ub.pdf
Phụ lục kèm theo trung tâm văn hóa va truyền thanh huyện văn giang 740.pdf
739/QĐ-UBND29/03/2022UBND tỉnh v/v Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng làm việc và lao động hợp đồng của phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ trực thuộc Sở Lao động, giai đoạn 2022-2025 739 ub.pdf
Phụ lục kèm theo TTPHCN Tiên Lữ QĐ 739.pdf
744/QĐ-UBND29/03/2022UBND tỉnh v/v Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc khung năng lực vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng làm việc và lao động hợp đồng của Trung tâm Văn hoá -Điện ảnh tỉnh trực thuộc Sở Lao động, giai đoạn 2022-2025 744 ub.pdf
Phụ lục kèm theo trung tâm văn hóa điện ảnh Sở VHTTDL QĐ744.pdf
765/QĐ-UBND29/03/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 765 qd.pdf