0
31423
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31423 văn bản  

374
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Hide details for Năm 2022Năm 2022
71
Hide details for Tháng 12Tháng 12
3088/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định nhận bàn giao và điều hành liên minh Hợp tác xã tỉnh ông Nguyễn Trọng Phụng 3088 qd.pdf
3087/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng kinh tế -kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên 3087 qd.pdf
3086/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh Về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam huyện Kim Động, nhiệm kỳ 2022 - 2027 12.QĐ công nhận HĐQL Quỹ BTNNDC Kim Động.pdf
3059/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt đề án "Nói không với rác thải nhựa và túi ni lông tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 3059.pdf
3058/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm thuộc chương trình Ocop tỉnh Hưng Yên năm 2022 3058.pdf
3082/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh Quyết định về việc công nhận 19 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2022 3082.pdf
3081/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh Quyết định về việc công nhận 8 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2022 3081.pdf
3080/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh Quyết định về việc công nhận trường THPT Chuyên Hưng Yên đạt chuẩn quốc gia năm 2022 3080.pdf
3085/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh Quyết định Công nhận Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo đạt chuẩn quốc gia 3085 qd.pdf
3550 /QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh v/v thực hiện các biện pháp ổn định,phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động 3550 cv.pdf
3069/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 5 năm, giai đoạn 2018-2022 3069.pdf
3055/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tại UBND huyệ Phù Cừ 3055 qd.pdf
3050/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnh quyết định khen thưởng của Kho bạc Nhà nước tỉnh 3050 qd.pdf
3049/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng của Cục Thuế tỉnh 3049 qd.pdf
3048/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định về phân công công tác của chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên 3048qd.pdf
3046/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định công nhận trường trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật đạt chuẩn quốc gia 3046 qd.pdf
3045/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnh Quyết định Về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 3045 qd.pdf
3042/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng của Quỹ phát triển đất 3042 qd_001.pdf
3041/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng của Sở Tài chính 3041 qd.pdf
3040/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3040 qd.pdf
3039/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng của sở tài chính 3039 qd.pdf
3035/QĐ-UBND28/12/2022UBND tỉnh Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3035 qd.pdf
PHẦN I DANH MỤC.pdf
PHẦN II NỘI DUNG.pdf
3033/QĐ-UBND28/12/2022UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Tiêu chí xét chọn sinh viên được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ đối với sinh viên sư phạm đã trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên thuộc đối tượng Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ đào tạo 3033 qd.pdf
3032/QĐ-UBND28/12/2022UBND tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc chấm dứt thực hiện "Chương trình phát triển đàn bò lai hướng thịt chất lượng cao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2023" và Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 3032 qd.pdf
3028/QĐ-UBND27/12/2022UBND tỉnh Về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam huyện Kim Động 3028 qd.pdf
Điều lệ Quỹ BTNNDC Kim Động.pdf
3022/QĐ-UBND27/12/2022UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng của Hội cựu chiến binh 3022 qd.pdf