0
1128
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1128 văn bản  

122
Show details for Năm 2021Năm 2021
338
Hide details for Năm 2020Năm 2020
19
Show details for Tháng 12Tháng 12
13
Show details for Tháng 11Tháng 11
19
Show details for Tháng 10Tháng 10
22
Show details for Tháng 9Tháng 9
33
Show details for Tháng 8Tháng 8
29
Show details for Tháng 7Tháng 7
27
Show details for Tháng 6Tháng 6
33
Show details for Tháng 5Tháng 5
39
Hide details for Tháng 4Tháng 4
156/GM-UBND29/04/2020UBND tỉnhv/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND 1.pdf
ND 2.pdf
ND 3.pdf
ND 4.pdf
156gm_signed.pdf
154/GM-UBND27/04/2020UBND tỉnhhội nghị truyến giao ban công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên môi trường 154 gm_signed.pdf
155/GM-UBND27/04/2020UBND tỉnhcho ý kiến về nội dụng cuộc họp dự án khu nhà ở bán và trung tâm thương mại 155gm_signed.pdf
153/GM-UBND27/04/2020UBND tỉnhV/v thêm thành phần và nội dung giao ban các thành viên UBND tỉnh (Hỏa tốc) họp 14 h ngày 27/4/2020 153 gm_signed.pdf
KEM.pdf
TL Bo sung hop giao ban.pdf
152/GM-UBND26/04/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến (Hỏa tốc) 152gm_signed.pdf
151/GM-UBND24/04/2020UBND tỉnhV/v giao ban các thành viên UBND tỉnh KEM.pdf
151GM_signed.pdf
150/GM-UBND24/04/2020UBND tỉnhV/v giao ban các phó chủ tịch UBND tỉnh ND 1.pdf
ND 2.pdf
ND 3.pdf
ND 4.pdf
150GM_signed.pdf
148/GM-UBND24/04/2020UBND tỉnhlàm việc với thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện phát triển kế hoạch xã hội (Hỏa tốc) gửi lại giấy mời 148gm_signed.pdf
147/GM-UBND23/04/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn 147_signed.pdf
146/GM-UBND22/04/2020UBND tỉnhv/v chủ tịch UBND tỉnh chỉ đao cuộc họp trực tuyến ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (Hỏa tốc) 146gm_signed.pdf
144/GM-UBND22/04/2020UBND tỉnhbổ sung quy hoạch đấu nối đường nhánh vào Quốc lộ 144gm_signed.pdf
145/GM-UBND22/04/2020UBND tỉnhv/v tổ chức cuộc họp về công tác phòng chống dịch Covid-19 145gm_signed.pdf
143/GM-UBND20/04/2020UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh KEM GM.pdf
143 GM_signed.pdf
142/GM-UBND17/04/2020UBND tỉnhtổ chức họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên 142 gm_signed.pdf
139/GM-UBND17/04/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
139 gm_signed.pdf
141/GM-UBND17/04/2020UBND tỉnhtiến độ thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn 141gm_signed.pdf
138/GM-UBND16/04/2020UBND tỉnhBan chỉ đọa phòng chống dịch Covid-19 tổ chức họp trực tuyến 138_signed.pdf
137/GM-UBND16/04/2020UBND tỉnhtổ chức cuộc họp liên quan đến con nuôi (Hỏa tốc) 137_signed.pdf
136/GM-UBND15/04/2020UBND tỉnhhọp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 (Hỏa tốc) 136_signed.pdf