0
1128
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1128 văn bản  

122
Show details for Năm 2021Năm 2021
338
Hide details for Năm 2020Năm 2020
19
Show details for Tháng 12Tháng 12
13
Show details for Tháng 11Tháng 11
19
Show details for Tháng 10Tháng 10
22
Show details for Tháng 9Tháng 9
33
Show details for Tháng 8Tháng 8
29
Show details for Tháng 7Tháng 7
27
Show details for Tháng 6Tháng 6
33
Hide details for Tháng 5Tháng 5
195/GM-UBND29/05/2020UBND tỉnhhọp về phương án đường dây 22kv 195gm_signed.pdf
193/GM-UBND28/05/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch 193gm_signed.pdf
194/GM-UBND28/05/2020UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh 194gm_signed.pdf
191/GM-UBND27/05/2020UBND tỉnhV/v thống nhất trinhftwj triển khai đối với dự án chuyển đổi mục đích 191 gm_signed.pdf
190/GM-UBND27/05/2020UBND tỉnhv/v giấy mời về tiếp công dân 3 xã Xuân Quan,Phụng công Cửu cao (Hỏa tốc) 190_signed.pdf
187/GM-UBND26/05/2020UBND tỉnhlàm việc với Đoàn cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc 187 gm_signed.pdf
189/GM-UBND26/05/2020UBND tỉnhhọp về tiến độ triển khai hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo 189gm_signed.pdf
186/GM-UBND22/05/2020UBND tỉnhlàm việc với kiểm toán nhà nước khu vực VI 186_signed.pdf
183/GM-UBND21/05/2020UBND tỉnhxem xét một số nội dung của cụm công nghiệp 183_signed.pdf
184/GM-UBND21/05/2020UBND tỉnhlàm việc với Đàn cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc 184_signed.pdf
181/GM-UBND20/05/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch 181_signed.pdf
180/GM-UBND20/05/2020UBND tỉnhV/v xem xét chuyển nhà văn hóa trung tâm tỉnh và Trung tâm hội nghị tỉnh về sở văn hóa 180 gm_signed.pdf
178/GM-UBND17/05/2020UBND tỉnhv/v họp giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh từ 10h15 ( HỎA TỐC) 178 GM_signed.pdf
179/GM-UBND17/05/2020UBND tỉnhv/v Họp trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 từ 8h ngày 19/5/2020 tại phòng 408 trụ sở UBND tỉnh 179 gm_signed.pdf
177/GM-UBND15/05/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch (đổi nội dung cuộc họp theo giấy mời 172) 177_signed.pdf
176/GM-UBND14/05/2020UBND tỉnhhọp về thống nhất phương án hướng tuyến 110 kv 176_signed.pdf
175/GM-UBND14/05/2020UBND tỉnhhội nghị trực tuyến về công tác phòng chống thiên tai (Hỏa tốc ) 175_signed.pdf
172/GM-UBND13/05/2020UBND tỉnhhọp giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 172 GM_signed.pdf
173/GM-UBND13/05/2020UBND tỉnhhọp giao ban các thành viên UBND tỉnh 173 GM_signed.pdf
174/GM-UBND13/05/2020UBND tỉnhtổ chức cuộc họp về công ty cổ phần du lịch Tân Sáng 174_signed.pdf