0
1128
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1128 văn bản  

122
Show details for Năm 2021Năm 2021
338
Hide details for Năm 2020Năm 2020
19
Show details for Tháng 12Tháng 12
13
Show details for Tháng 11Tháng 11
19
Show details for Tháng 10Tháng 10
22
Show details for Tháng 9Tháng 9
33
Show details for Tháng 8Tháng 8
29
Show details for Tháng 7Tháng 7
27
Hide details for Tháng 6Tháng 6
231/GM-UBND29/06/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến về ban an toàn giao thông tỉnh 231 gm_signed.pdf
232/GM-UBND29/06/2020UBND tỉnhv/v làm việc về dự án đầu tư giai đoạn 2 tuyến đường bộ nối đường cao tốc 232 gm_signed.pdf
230/GM-UBND26/06/2020UBND tỉnhtrực tuyến phiên họp chính phủ 6 tháng 230 gm_signed.pdf
228/GM-UBND25/06/2020UBND tỉnhgiao ban các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh 228 gm_signed.pdf
229/GM-UBND25/06/2020UBND tỉnhtổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước 229 gm_signed.pdf
225/GM-UBND23/06/2020UBND tỉnhdự án khu nha ở và dịch vụ đô thị như quỳnh 225 gm_signed.pdf
224/GM-UBND22/06/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến về phòng chống thiên tai 224 gm_signed.pdf
223/GM-UBND18/06/2020UBND tỉnhV/v làm việc với đoàn cán bộ Đại sứ quán (Hỏa tốc ) 223 gm_signed.pdf
222/GM-UBND17/06/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch 222 gm_signed.pdf
217/GM-UBND16/06/2020UBND tỉnhrà soát dự án đầu tư khu hạ tầng kỹ thauatj phân khu A phố Nối 217gm_signed.pdf
218/GM-UBND16/06/2020UBND tỉnhbổ sung thêm nội dung họp giao ban 218 gm_signed.pdf
221/GM-UBND16/06/2020UBND tỉnhbổ sung nội dụng họp các thành viên UBND tỉnh (Hoả tốc ) 221 gm_signed.pdf
210/GM-UBND12/06/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch 210 GM_signed.pdf
211/GM-UBND12/06/2020UBND tỉnhrà soát dự án quy hoạch phòng chống lũy chi tiết sông Hồng 211 gm_signed.pdf
213/GM-UBND12/06/2020UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh 213 gm_signed.pdf
214/GM-UBND12/06/2020UBND tỉnhgiải phóng mặt bằng 214 gm_signed.pdf
209/GM-UBND10/06/2020UBND tỉnhtriển khai thực hiện kết luận của bộ trưởng Bộ thong tin và truyền thông 209 gm_signed.pdf
208/GM-UBND09/06/2020UBND tỉnhhọp về phươn án thu gom đấu nối nước thải 208 gm_signed.pdf
207/GM-UBND08/06/2020UBND tỉnhbổ sung quy hoạch chợ đầu mối nông sản và thực phẩm Kim hưng 207 gm_signed.pdf
206/GM-UBND05/06/2020UBND tỉnhđánh giá tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 206 gm_signed.pdf
204/GM-UBND04/06/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch 204gm_signed.pdf