0
1128
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1128 văn bản  

122
Show details for Năm 2021Năm 2021
338
Hide details for Năm 2020Năm 2020
19
Show details for Tháng 12Tháng 12
13
Show details for Tháng 11Tháng 11
19
Show details for Tháng 10Tháng 10
22
Show details for Tháng 9Tháng 9
33
Show details for Tháng 8Tháng 8
29
Hide details for Tháng 7Tháng 7
276/GM-UBND31/07/2020UBND tỉnhV/v( Hỏa tốc )họp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 276gm_signed.pdf
275/GM-UBND30/07/2020UBND tỉnhV/v giấy mời giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 275 gm_signed.pdf
273/GM-UBND29/07/2020UBND tỉnhDự hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp tỉnh năm 2020 273_signed.pdf
274/GM-UBND29/07/2020UBND tỉnhHội nghị kiểm điểm ký cam kết về tiến độ thực hiện 274_signed.pdf
272/GM-UBND29/07/2020UBND tỉnhhọp ban chỉ đạo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 272 gm_signed.pdf
268/GM-UBND27/07/2020UBND tỉnhphê duyệt kiểm tra xử lý trách nhiệm 268gm_signed.pdf
269/GM-UBND27/07/2020UBND tỉnhkiểm tra thực thực hiện dự án cai rtaoj nâng cấp đường ĐH.17 269_signed.pdf
270/GM-UBND27/07/2020UBND tỉnhkiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án nâng cấp Đh.17( giấy mời này thay thế giấy mời 269) 270 gm_signed.pdf
267/GM-UBND26/07/2020UBND tỉnhHọp ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (hỏa tốc) 267 GM_signed.pdf
265/GM-UBND24/07/2020UBND tỉnhgiao ban các thành viên UBND tỉnh ( Tài liệu 1 ban hành quy chế phối hợp giữa lực lượng công an-Quân sự gửi trong hội nghị vì là văn bản mật) 265 GM_001_signed.pdf
266/GM-UBND24/07/2020UBND tỉnhGiao ban trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư 8h ngày 28/7/2020 266 gm_signed.pdf
264/GM-UBND23/07/2020UBND tỉnhHội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 264 gm_signed.pdf
262/GM-UBND22/07/2020UBND tỉnhthực hiện dự án đầu tư Di dời nhà máy của công ty cổ phàn nhựa hưng Yên 262 gm_signed.pdf
258/GM-UBND21/07/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 258 gm_signed.pdf
260/GM-UBND21/07/2020UBND tỉnhbáo cáo về trình tự thủ tục dự án khu nhà ở xã hội công nhân khu đất Phố nối thị xã Mỹ Hào 260_signed.pdf
257/GM-UBND20/07/2020UBND tỉnhthực hiện dự án đầu tư Di rời nhà máy của công ty cổ phần nhựa Hưng Yên (Hỏa tốc ) 257 gm_signed.pdf
254/GM-UBND17/07/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch 254 GM_signed.pdf
251/GM-UBND15/07/2020UBND tỉnhthống nhất quy trình triển khai đối với các dự án chuyển đổi 251 gm_signed.pdf
248/GM-UBND14/07/2020UBND tỉnhtổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 248GM_signed.pdf
249/GM-UBND14/07/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến về đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn 249 gm_signed.pdf
250/GM-UBND14/07/2020UBND tỉnhlàm việc với đoàn kiểm tra của Bộ kế hoạch và ĐT (Hỏa tốc) 250gm_signed.pdf
247/GM-UBND13/07/2020UBND tỉnhv/v kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 247 gm_signed.pdf