0
1128
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1128 văn bản  

122
Show details for Năm 2021Năm 2021
338
Hide details for Năm 2020Năm 2020
19
Show details for Tháng 12Tháng 12
13
Show details for Tháng 11Tháng 11
19
Show details for Tháng 10Tháng 10
22
Show details for Tháng 9Tháng 9
33
Hide details for Tháng 8Tháng 8
322/GM-UBND31/08/2020UBND tỉnhV/v xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi rác Dự sử 322 GM_signed.pdf
319/GM-UBND28/08/2020UBND tỉnhV/v thành lập tổ công tác thúc đẩy đầu tư 319 gm_signed.pdf
320/GM-UBND28/08/2020UBND tỉnhV/v bổ sung nội dung giấy mời họp giao ban 320 gm_signed.pdf
315/GM-UBND27/08/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 315 GM_signed.pdf
316/GM-UBND27/08/2020UBND tỉnhV/v giao ban các thành viên UBND tỉnh 316 gm_signed.pdf
317/GM-UBND27/08/2020UBND tỉnhV/v HỎA TỐC thay đổi lịch làm việc với Bộ giao thông vận tải 317_signed.pdf
313/GM-UBND26/08/2020UBND tỉnhv/v làm việc với Bộ giao thông vận tải 313 gm_signed.pdf
314/GM-UBND26/08/2020UBND tỉnhv/v họp về ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 314 gm_signed.pdf
312/GM-UBND25/08/2020UBND tỉnhV/v làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 312 GM_signed.pdf
311/GM-UBND25/08/2020UBND tỉnhV/v HOẢ TỐC :kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng ( Đề nghị UBND huyện chuyển giúp giấy mời tới Bí thư huyện và Ban quản DA công trình giao thông huyện ) 310 gm_signed.pdf
310/GM-UBND25/08/2020UBND tỉnhV/v HOẢ TỐC :kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng ( Đề nghị UBND huyện chuyển giúp giấy mời tới Bí thư huyện và Ban quản DA công trình giao thông huyện ) 310 gm_signed.pdf
309/GM-UBND24/08/2020UBND tỉnhV/v Hội nghị trực tuyến ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử 309 gm_signed.pdf
308/GM-UBND24/08/2020UBND tỉnhV/v Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hộ 308_signed.pdf
305/GM-UBND21/08/2020UBND tỉnhV/v bổ sung thêm nội dung họp giao ban ngày 24/8 305 gm_signed.pdf
306/GM-UBND21/08/2020UBND tỉnhv/v tổ chức họp về triển khai xử lý triệt để ô nhiễm môi trường 306 gm_signed.pdf
307/GM-UBND21/08/2020UBND tỉnhv/v tổ chức cuộc họp làm rõ một số nội dung liên quan đến bổ sung lập cụm công nghiệp 307 gm_signed.pdf
304/GM-UBND20/08/2020UBND tỉnhv/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 304 GM_signed.pdf
301/GM-UBND19/08/2020UBND tỉnhV/v Hội nghị giao ban trực tuyến với Văn phòng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 301 gm_signed.pdf
302/GM-UBND19/08/2020UBND tỉnhV/v thống nhất quy trình triển khai đối với các dự án 302 gm_signed.pdf
300/GM-UBND17/08/2020UBND tỉnhhọp kiểm điểm tiến độ giải quyết vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án 300GM_signed.pdf
299/GM-UBND17/08/2020UBND tỉnhLễ khai trương trưc tuyến toàn quốc Hệ thống thông tin điện tử 299 gm_signed.pdf
298/GM-UBND17/08/2020UBND tỉnhV/v giao ban các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh 298 GM_signed.pdf
296/GM-UBND14/08/2020UBND tỉnhtổ chức cuộc họp chuẩn bị nội dung để đồng chí Bí thư tỉnh ủy làm việc 296 gm_signed.pdf