0
1128
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1128 văn bản  

122
Show details for Năm 2021Năm 2021
338
Hide details for Năm 2020Năm 2020
19
Show details for Tháng 12Tháng 12
13
Show details for Tháng 11Tháng 11
19
Show details for Tháng 10Tháng 10
22
Hide details for Tháng 9Tháng 9
353/GM-UBND29/09/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến về chương trình dự án ODA 353_signed.pdf
351/GM-UBND29/09/2020UBND tỉnhV/v (HỎA TỐC) họp ban chỉ đạo,thu hci ngân sách nhà nước thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự án toàn xã hội 351_signed.pdf
350/GM-UBND25/09/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 350 GM_001_signed.pdf
349/GM-UBND25/09/2020UBND tỉnhV/v rà soát dự án khu du lịch Dạ trạch khoái Châu 349 gm_signed.pdf
347/G24/09/2020UBND tỉnhtổ chức lễ khánh thành kết nối 1.000 bệnh viện khám chữa bệnh 347 gm_signed.pdf
345/GM-UBND22/09/2020UBND tỉnhV/v giải quyết vướng mắc trong thực hiện dự án đường dây thay thế giấy mời 343 345_signed.pdf
343/GM-UBND22/09/2020UBND tỉnhV/v giải quyết vướng mắc trong thực hiện dự án đường dây và trạm biến áp 343 gm_signed.pdf
340/GM-UBND18/09/2020UBND tỉnhHội nghị đào tạo hướng dẫn đánh gia nội bộ hệ thống quản lý chất lượng 340 gm_signed.pdf
341/GM-UBND18/09/2020UBND tỉnhV/v thực hiện về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 341 gm_signed.pdf
339/GM-UBND17/09/2020UBND tỉnhV/v giao ban các thành viên UBND tỉnh 339 gm_signed.pdf
337/GM-UBND16/09/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 337 gm_signed.pdf
336/GM-UBND16/09/2020UBND tỉnhV/v tổ chức họp về tình hình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh 336 gm_signed.pdf
335/GM-UBND15/09/2020UBND tỉnhV/v giải quyết vướng mắc khó khăn của các doanh nghiệp ( HỎA TỐC ) 335 gm_signed.pdf
334/GM-UBND15/09/2020UBND tỉnhV.v bồi thường giải phóng mặt bằng trưởng Mầm non Tô Quyền xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang 334 gm_signed.pdf
333/GM-UBND09/09/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 333_signed.pdf
331/GM-UBND08/09/2020UBND tỉnhV/v chuẩn bị tiếp đại diện công dân xã Văn giang 331 gm_signed.pdf
332/GM-UBND08/09/2020UBND tỉnhV/v tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp 332 gm_signed.pdf
329/GM-UBND07/09/2020UBND tỉnhV/v Hội nghị trực tuyến về án haofn thiện hiện đại hóa hồ sơ 329 gm_signed.pdf
327/GM-UBND04/09/2020UBND tỉnhv/v mời họp về thúc đẩy họp tác đầu tư 327 gm_signed.pdf
326/GM-UBND03/09/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 326 gm_signed.pdf
323/GM-UBND03/09/2020UBND tỉnhV/v tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc trong cấp Quyết định chủ trương đầu tư 323 gm.pdf
325/GM-UBND03/09/2020UBND tỉnhV/v Hỏa tốc -tổ chức hợp về công tác phòng chống dịch Covid-19 325_signed.pdf
33
Show details for Tháng 8Tháng 8
29
Show details for Tháng 7Tháng 7