0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Hide details for Năm 2021Năm 2021
9
Show details for Tháng 9Tháng 9
17
Show details for Tháng 8Tháng 8
18
Show details for Tháng 7Tháng 7
17
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1384/CV-UBND30/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, quản lý hoạt động báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo vệ Tổ Quốc thiết yếu 1384 cv.pdf
1382/CV-UBND29/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối hoạt động cân tải, lái xe trên địa bàn tỉnh 1382 cv.pdf
1373/CV-UBND28/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v Khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch liên quan đến ca mắc Covid-19 tại huyện Tiên Lữ 1373 cv.pdf
1352/CV-UBND25/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v công điện tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 1352 cd.pdf
1329/CV-UBND23/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v triển khai sẵn sàng ứng phó với lũ lớn, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều 1329 cv.pdf
1328/CV-UBND23/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v đảm bảo an toàn công trình đê cống Liên Khê trên đê tả sông Hồng và cống Triều Dương trên đê tả sông Luộc 1328 cv.pdf
1296/CV-UBND21/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v tham mưu chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới 1296 cv.pdf
1292/CV-UBND21/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca mắc Covid-19 tại huyện Yên Mỹ 1292 cv.pdf
1290/CV-UBND18/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v tổ chức các hoạt động kinh tế -xã hội trong trạng thái bình thường mới 1290 cv.pdf
1288/CV-UBND18/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ 1288 cv.pdf
1244/CV-UBND15/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em trong mùa hè 1244 cv.pdf
1246/CV-UBND15/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v thực hiện giảm giá điện giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid-19 1246 cv.pdf
1221/CV-UBND11/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v tiêu tục thực hiện các biệt pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở Công giáo 1221 cv.pdf
1184/CV-UBND08/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 1184 cv.pdf
1185/CV-UBND08/06/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2011 tỉnh Hưng Yên 1185 cv.pdf
1177/CV-UBND07/06/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v công điện không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch covid -19 1177 cd.pdf
1137/CV-UBND02/06/2021UBND tỉnh Hưng Yênv./v tình hình cung ứng điện trong cát đợt nắng nóng cáo điểm và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả 1137 cv.pdf
13
Show details for Tháng 5Tháng 5
9
Show details for Tháng 4Tháng 4
8
Show details for Tháng 3Tháng 3
48
Show details for Tháng 2Tháng 2
12
Show details for Tháng 12Tháng 12
10
Show details for Tháng 11Tháng 11
5
Show details for Tháng 10Tháng 10