0
1128
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1128 văn bản  

122
Show details for Năm 2021Năm 2021
338
Hide details for Năm 2020Năm 2020
19
Show details for Tháng 12Tháng 12
13
Show details for Tháng 11Tháng 11
19
Hide details for Tháng 10Tháng 10
384/GM-UBND29/10/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch và ban cán sự đảng 384 gm_signed.pdf
385/GM-UBND29/10/2020UBND tỉnhV/v giao ban các thành viên UBND tỉnh và ban cán sự đảng 385 gm_signed.pdf
382/GM-UBND28/10/2020UBND tỉnhVv ( HOẢ TỐC ) kiểm kê đất đia lập bản đồ hiện trạng 382 GM_signed.pdf
383/GM-UBND28/10/2020UBND tỉnhv/v Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2019-2020 383_signed.pdf
379/GM-UBND27/10/2020UBND tỉnhv/v Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện giải ngân các chương trình dự án ODA 379 gm_signed.pdf
374/GM-UBND15/10/2020UBND tỉnhV/v Hội trị trực tuyến triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung 374_signed.pdf
372/GM-UBND14/10/2020UBND tỉnhhọp về giải quyết vướng mắc trong cấp quyết định chủ trưởng đầu tư 372 gm_signed.pdf
373/GM-UBND14/10/2020UBND tỉnhV/v Họp về công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mở rộng trường Mầm non Tô Quyền( UBND huyện Văn giang gửi giấy mời tới bí thư huyện) 373_signed.pdf
370/GM-UBND13/10/2020UBND tỉnhV/vgiair quyết kiến nghị cử trị huyện Kim Động 370 gm_signed.pdf
371/GM-UBND13/10/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 371 gm_signed.pdf
368/GM-UBND12/10/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai luật sửa đổi 368 gm_signed.pdf
364/GM-UBND09/10/2020UBND tỉnhV/v giao ban các thành viện UBND tỉnh 364 gm_signed.pdf
363/GM-UBND07/10/2020UBND tỉnhV/v giải quyết vướng mắc trong cấp quyết định chủ trương đầu tư một số dự án trên địa ban tỉnh tai lieu.pdf
363 GM_signed.pdf
359/GM-UBND05/10/2020UBND tỉnhv/v Thay đổi thời gian Họp giao ban ngày 05/10/2020 (Hỏa Tốc ) 359 gm_signed.pdf
360/GM-UBND05/10/2020UBND tỉnhv/v tháo gỡ vướng mắc của công ty cổ phần TMT (Hỏa tốc ) 360_signed.pdf
361/GM-UBND05/10/2020UBND tỉnhV/v thực hiện dự án trung tâm sự kiển thể thao 361_signed.pdf
357/GM-UBND02/10/2020UBND tỉnhV/v Hội nghị trực tuyến tập huấn Dân quân tự vệ 357 gm_signed.pdf
356/GM-UBND01/10/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch UBND tỉnh ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
356 GM_signed.pdf
354/GM-UBND01/10/2020UBND tỉnhV/v tổ chức họp trực tuyến toàn quốc về việc quán triệt bảo đảm công tác phòng chóng dịch Covid -19 354_signed.pdf
22
Show details for Tháng 9Tháng 9
33
Show details for Tháng 8Tháng 8
29
Show details for Tháng 7Tháng 7
27
Show details for Tháng 6Tháng 6
33
Show details for Tháng 5Tháng 5
39
Show details for Tháng 4Tháng 4