0
1128
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1128 văn bản  

122
Show details for Năm 2021Năm 2021
338
Hide details for Năm 2020Năm 2020
19
Show details for Tháng 12Tháng 12
13
Hide details for Tháng 11Tháng 11
413/GM-UBND25/11/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 413 GM_signed.pdf
410/GM-UBND23/11/2020UBND tỉnhv/v HẢO TỐC '' Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật 410 GM_signed.pdf
407/GM-UBND17/11/2020UBND tỉnhv/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch (TL cụm công nghiệp Đa Lộc,Thiện Phiến và Thụy Lâm gửi tại cuộc họp) 407gm_signed.pdf
404/GM-UBND16/11/2020UBND tỉnhv/v giải quyết đề xuất kiến nghị của nhân dân 3 xã Phụng công ,Cửu Cao, Xuân Quan Văn Giang 404 gm_signed.pdf
405/GM-UBND16/11/2020UBND tỉnhV/v giải quyết khóa khăn của thôn Văn Nhuệ thị trấn Bần 405 gm_signed.pdf
406/GM-UBND16/11/2020UBND tỉnhv/v Giấy mời họp xem xét tiến độ công tác tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh từ 09h ngày 17/11/2020 tại phòng 207 trụ sở UBND tỉnh (HỎA TỐC) 406 GM_signed.pdf
401/GM-UBND13/11/2020UBND tỉnhv/v giao ban các thành viên UBND tỉnh 401 gm_signed.pdf
402/GM-UBND13/11/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 402 gm_signed.pdf
397/GM-UBND11/11/2020UBND tỉnhV/v HỎA TỐC '' xem xét tiến độ công tác tham mưu Đại hội thi đua yêu nước 397 gm_signed.pdf
394/GM-UBND07/11/2020UBND tỉnhĐề nghị cấp chủ trương đầu tư cho dự án mở rộng Smart Shirts Hưng Yên tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi 394_signed.pdf
392/GM-UBND06/11/2020UBND tỉnhv/v Giao ban các thành viên ủy ban nhân dân tỉnh 392 gm_signed.pdf
393/GM-UBND06/11/2020UBND tỉnhV/v giao ban chủ tịch các phó chủ tịch 393 gm_signed.pdf
391/GM-UBND04/11/2020UBND tỉnhv/v'' HỎA TỐC'' tổ chức sử đụng dất đường gom quốc l ộ 5 391_signed.pdf
19
Show details for Tháng 10Tháng 10
22
Show details for Tháng 9Tháng 9
33
Show details for Tháng 8Tháng 8
29
Show details for Tháng 7Tháng 7
27
Show details for Tháng 6Tháng 6
33
Show details for Tháng 5Tháng 5
39
Show details for Tháng 4Tháng 4
36
Show details for Tháng 3Tháng 3
43
Show details for Tháng 2Tháng 2
25
Show details for Tháng 1Tháng 1
432
Show details for Năm 2019Năm 2019
170
Show details for Năm 2018Năm 2018
2
Show details for Năm 2011Năm 2011