0
1128
Theo năm văn bản: Giấy mời Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1128 văn bản  

122
Show details for Năm 2021Năm 2021
338
Hide details for Năm 2020Năm 2020
19
Show details for Tháng 12Tháng 12
13
Show details for Tháng 11Tháng 11
19
Show details for Tháng 10Tháng 10
22
Show details for Tháng 9Tháng 9
33
Show details for Tháng 8Tháng 8
29
Show details for Tháng 7Tháng 7
27
Show details for Tháng 6Tháng 6
33
Show details for Tháng 5Tháng 5
39
Show details for Tháng 4Tháng 4
36
Hide details for Tháng 3Tháng 3
111/GM-UBND31/03/2020UBND tỉnhthực hiện cấp bách phòng chống dịch 111_signed.pdf
110/GM-UBND30/03/2020UBND tỉnhhội nghị thảo thuận thực hiện gói thầu xây dựng nhà công vụ tỉnh 110_signed.pdf
109/GM-UBND30/03/2020UBND tỉnhhọp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 (Hỏa tốc) 109_signed.pdf
108/GM-UBND30/03/2020UBND tỉnhHoãn cuộc họp trực tuyến ngày 31/3 về việc tháo gỡ khó khan cho sản xuất kinh doanh (Hỏa tốc) 108_signed.pdf
107/GM-UBND28/03/2020UBND tỉnhgiấy mời họp trực tuyến trong công tác phòng chống dịch Covid-19 từ 8h30 ngày 30/3/2020 107 GM_signed.pdf
106/GM-UBND27/03/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư (Hỏa tốc) 106_signed.pdf
105/GM-UBND26/03/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến về công tác phòng chống Covid-19(Hỏa tốc) 105 gm_signed.pdf
104/GM-UBND26/03/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến chính phủ vơi địa phương tháo gỡ khó khăn 104GM_signed.pdf
102/GM-UBND25/03/2020UBND tỉnhgiao ban chủ tịch các phó chủ tịch ND1.pdf
ND2.pdf
ND3.pdf
102gm_signed.pdf
103/GM-UBND25/03/2020UBND tỉnhHội nghị mở thầu gói thầu số 1 103_signed.pdf
101/GM-UBND24/03/2020UBND tỉnhtổ chức hợp cơ quan văn phong 101_signed.pdf
100/GM-UBND24/03/2020UBND tỉnhphê duyệt giá đất cho thuê đất 100_signed.pdf
99/GM-UBND23/03/2020UBND tỉnhhội nghị trực tuyến về công tác phòng chống Covid-19(Hỏa tốc) 99_signed.pdf
97/GM-UBND19/03/2020UBND tỉnhhọp giao ban các thành viên UBND tỉnh TAI LIEU.pdf
97gm_signed.pdf
95/GM-UBND18/03/2020UBND tỉnhthay đổi thời gian hội nghị trực tuyến về dịch Covidd-19* (Hỏa tốc) 95gm_signed.pdf
96/GM-UBND18/03/2020UBND tỉnhLễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid *-19 (Hỏa tốc ) 96gm_signed.pdf
94/GM-UBND17/03/2020UBND tỉnhhợp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 94gm_signed.pdf
93/GM-UBND17/03/2020UBND tỉnhvị trí việc làm 93gm_signed.pdf