0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Hide details for Năm 2021Năm 2021
9
Show details for Tháng 9Tháng 9
17
Show details for Tháng 8Tháng 8
18
Show details for Tháng 7Tháng 7
17
Show details for Tháng 6Tháng 6
13
Show details for Tháng 5Tháng 5
9
Show details for Tháng 4Tháng 4
8
Show details for Tháng 3Tháng 3
48
Show details for Tháng 2Tháng 2
12
Show details for Tháng 12Tháng 12
10
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2987/CV-UBND24/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biệm pháp phòng chống dịch covid-19 2987 cv.pdf
2960/CV-UBND23/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 2960 cv.pdf
2953/CV-UBND23/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại, phòng chống gian lận xuất xứ, chuyên tải hàng hoá bất hợp pháp 2953 cv.pdf
2929/CV-UBND19/11/2021UBND tỉnh Hưng Yêndừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID-19 (bắt đầu từ 20h00, ngày 19/11/2021; thời lượng khoảng từ 30-45 phút) 2929 cv.pdf
2923/CV-UBND19/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 2923 cv.pdf
2846/CV-UBND12/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 2846 cv.pdf
2845/CV-UBND12/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch covid-19 2845 cv.pdf
2836/CV-UBND12/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 2836 cv.pdf
2817/CV-UBND10/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 2817 cv.pdf
2775/CV-UBND08/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong quý IV năm 2021 2775 cv.pdf
5
Show details for Tháng 10Tháng 10
5
Show details for Tháng 1Tháng 1
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013