0
31499
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31499 văn bản  

450
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Show details for Năm 2022Năm 2022
1569
Show details for Năm 2021Năm 2021
2460
Show details for Năm 2020Năm 2020
1
Show details for Năm 202Năm 202
2506
Show details for Năm 2019Năm 2019
2562
Show details for Năm 2018Năm 2018
2931
Show details for Năm 2017Năm 2017
2818
Show details for Năm 2016Năm 2016
2048
Show details for Năm 2015Năm 2015
1896
Show details for Năm 2014Năm 2014
2525
Show details for Năm 2013Năm 2013
2023
Show details for Năm 2012Năm 2012
2296
Show details for Năm 2011Năm 2011
2247
Show details for Năm 2010Năm 2010
1169
Hide details for Năm 2009Năm 2009
206
Show details for Tháng 12Tháng 12
73
Show details for Tháng 11Tháng 11
64
Show details for Tháng 10Tháng 10
77
Show details for Tháng 9Tháng 9
101
Show details for Tháng 8Tháng 8
33
Show details for Tháng 7Tháng 7
55
Show details for Tháng 6Tháng 6
98
Hide details for Tháng 5Tháng 5
1027/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v giao bổ sung biên chế hành chính cho sở kế hoạch và đầu tư 1027.pdf
1026/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v thành lập ban tổ chứ cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý 1026.pdf
1025/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v thành lập ban giám khảo cuộc thi tìm iểu luật phòng chống ma thuý luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma tuý 1025.pdf
1024/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v tổ chức cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma tuý luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống ma thuý 1024.pdf
1023/QĐ-UBND29/05/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử Đại danh y Hải Thưởng Lãn Ông lê Hữu Trác 1023.pdf