0
31499
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31499 văn bản  

450
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Show details for Năm 2022Năm 2022
1569
Show details for Năm 2021Năm 2021
2460
Show details for Năm 2020Năm 2020
1
Show details for Năm 202Năm 202
2506
Show details for Năm 2019Năm 2019
2562
Show details for Năm 2018Năm 2018
2931
Show details for Năm 2017Năm 2017
2818
Show details for Năm 2016Năm 2016
2048
Show details for Năm 2015Năm 2015
1896
Show details for Năm 2014Năm 2014
2525
Show details for Năm 2013Năm 2013
2023
Show details for Năm 2012Năm 2012
2296
Show details for Năm 2011Năm 2011
2247
Show details for Năm 2010Năm 2010
1169
Hide details for Năm 2009Năm 2009
206
Show details for Tháng 12Tháng 12
73
Show details for Tháng 11Tháng 11
64
Show details for Tháng 10Tháng 10
77
Show details for Tháng 9Tháng 9
101
Show details for Tháng 8Tháng 8
33
Show details for Tháng 7Tháng 7
55
Hide details for Tháng 6Tháng 6
1179/QĐ-UBND30/06/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 18 cá nhân thuộc sở y tế 1179.pdf
1178/QĐ-UBND30/06/2009UBND tỉnhV/v tăng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 14 cá nhân của Hội chữ thập đỏ tỉnh 1178.pdf
1177/QĐ-UBND30/06/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 1 cá nhân của huyện Văn Lâm 1177.pdf
1176/QĐ-UBND30/06/2009UBND tỉnhV/v tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho cán bộ nhân dân xã Đại Đồng huyện Văn Lâm 1176.pdf
1168/QĐ-UBND26/06/2009UBND tỉnhV/v giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2009 1168.pdf
1164/QĐ-UBND24/06/2009UBND tỉnhV/v cử cán bộ đi học tập tại Australia ông Cao Quang Hưng chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh 1164.pdf