0
31499
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31499 văn bản  

450
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Show details for Năm 2022Năm 2022
1569
Show details for Năm 2021Năm 2021
2460
Show details for Năm 2020Năm 2020
1
Show details for Năm 202Năm 202
2506
Show details for Năm 2019Năm 2019
2562
Show details for Năm 2018Năm 2018
2931
Show details for Năm 2017Năm 2017
2818
Show details for Năm 2016Năm 2016
2048
Show details for Năm 2015Năm 2015
1896
Show details for Năm 2014Năm 2014
2525
Show details for Năm 2013Năm 2013
2023
Show details for Năm 2012Năm 2012
2296
Show details for Năm 2011Năm 2011
2247
Show details for Năm 2010Năm 2010
1169
Hide details for Năm 2009Năm 2009
206
Show details for Tháng 12Tháng 12
73
Show details for Tháng 11Tháng 11
64
Show details for Tháng 10Tháng 10
77
Show details for Tháng 9Tháng 9
101
Show details for Tháng 8Tháng 8
33
Hide details for Tháng 7Tháng 7
1292/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v tặng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể và 10 cá nhân của công ty bảo Việt Hưng yên 1292.pdf
1291/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định giá tài sản của công ty TNHH Hor Dar 1291.pdf
1285/QĐ-UBND14/07/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu thi công nạo vét và kè mái hai bên bờ sông Hoà Bình huyện Tiên Lữ 1285.pdf
1284/QĐ-UBND13/07/2009UBND tỉnhV/v kiện toàn ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên 1284.pdf
1283/QĐ-UBND13/07/2009UBND tỉnhV/v cử cán bộ công chức đi học khoá bồi dưỡng quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp khoá III /2009 tại Học viện Hành chính 1283.pdf
1282/QĐ-UBND13/07/2009UBND tỉnhV/v bố trí cán bộ nhận bàn giao và chỉ đạo điều hành uỷ ban nhân dân huyện văn Giang 1282.pdf
1265/QĐ-UBND09/07/2009UBND tỉnhv/v cử cán bộ công chức viên chức đi học thạc sỹ ông Nguyễn Viết Quý phó trường jphòng huyện kim Động 1265.pdf